Numărul 2/mai ABC Didactic

Pentru numărul 2/mai:
– data limită pentru trimiterea materialelor: 16 mai 2016
– data apariției: 25 mai
– expedierea către autori: 13-24 iunie 2016
Detalii legate de publicarea în revistă găsiți în fișierul de pe pagina Condiții de publicare
Vă așteptăm cu drag!
Important! Următorul număr apare în octombrie 2016!

Anunț important!

Revista Orizont Didactic își încheie apariția după 5 ani. Numărul 60/martie este, astfel, ultimul număr. În perioada următoare se vor opera schimbări asupra acestui site, schimbări ce vor anunța…

apariția unei noi reviste: ABC Didactic (ISSN 2501-3335). Va mulțumim tuturor pentru colaborare și vă așteptăm cu aceeași seriozitate și promptitudine să ne trimiteți materiale pentru revista nouă. Condițiile de publicare vor fi disponibile în curând!

Săptămâna CITO în București

La fix două săptămâni de la ultima întâlnire de acest tip (în Bran), geocacherii bucureșteni și-au dat din nou întâlnire pentru a face puțină curățenie în Parcul Natural Văcărești.

Încet-încet toți cei care au vrut să fie prezenți la această întâlnire. Călare pe biciclete, însoțiți de prieteni sau împreună cu familia, cu toții au venit să ajute la curățarea zonei.

După ce s-a făcut planul de acțiune, Asociatia Geocaching Romania a împărțit mănuși și saci pentru gunoi menajer. Apoi, înarmați cu bună dispoziție, geocacherii au mers să strângă resturile lăsate în urmă de „oamenii” care nu știu să aprecieze natura… Deși la prima vedere zona părea relativ curată, în mai puțin de o oră fiecare participant a reușit să strangă 2-3 saci de gunoi menajer!

La final, cu totii s-au strâns pentru clasica poza de grup lângă sacii de gunoaie adunați. Continuarea

Număr record de instituții de învățământ înscrise în proiectul național Eco Junior 2016

Proiectul  Eco Junior 2016, realizat de către Asociația Drumeții Montane, a ajuns la un număr record de instituții de învățământ, numărul acestora trecând peste 540.

Proiectul național are ca scop promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător, sensibilizarea copiilor pentru protecția ecosistemelor, dezvoltarea spiritului ecologic,  cercetarea, studierea, exploatarea și apărarea mediului și elaborarea unor programe culturale de către profesorii implicați, împreună cu voluntarii asociației. Continuarea

Numărul 60 / martie 2016

data apariției: 23 martie 2016

Coordonatori: prof. Silvia Zaharia, prof. Violeta-Manuela Lăzărescu, prof. Maria-Aura Dimitriu
Colaboratori: prof. Amalia-Dana Ciobanu, prof. Șeila Cherim Șeila

Numărul 60 va fi expediat autorilor în perioada 11-23 aprilie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Numărul 59 / februarie 2016

data apariției: 26 februarie 2016

Coordonatori: prof. Simina Ana Pop, prof. Alina Adam, prof. Gabriel Nicolae, prof. Daniela Duță, prof. Maria-Aura Dimitriu
Colaboratori: prof. Claudia Mihaela Cojocărel, prof. Elena Georgiana Ciolovan, prof. Mihaela Nistor, prof. Teodora Augusta Coman, prof. Iulia Irina Vizitiu, prof. Alina Mihaela Ciurea, prof. Maria Lidia Șorop, prof. Elena Vieru, prof. Corina Kovacs, prof. Daniela Gioabă

Pentru numărul 60/martie 2016, puteți trimite materiale până pe 16 martie 2016*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 59 va fi expediat autorilor în perioada 14-26 martie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor. (vom anunța pe site în timp util!) 

Studiu de specialitate – Eminescu şi Creangă – o prietenie trainică

Autor: prof. Georgeta-Ancuţa Purdel
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mioveni

„Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?”spunea filozoful şi scriitorul roman, Cicero, calificat drept un om universal, homo universalis. Poate că la această convingere a ajuns şi Luceafărul poeziei noastre româneşti, Mihai Eminescu, „om al timpului modern, […] blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate […], dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului.”
S-a spus, pe drept cuvânt, că alegerea prietenilor reprezintă o adevărată artă, iar un prieten adevărat reprezintă un câștig prețios al vieții. În decursul anilor, frumusețea și noblețea prieteniei au strălucit, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celor doi prieteni: Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Deşi erau două personalităţi diferite, demonstrau, prin condiţionarea reciprocă şi prin completare, teoria potrivit căreia „contrastele se atrag”. Cunoscându-i îndeaproape, ca membru marcant al Junimii, A. D. Xenopol publica în revista “Ion Creangă”, apărută la Bârlad în decembrie 1909: Continuarea

Tema de casă între necesitate și obligativitate

Autor: prof. înv. primar Stanimir Cristina
Școala Gimnazială nr 19 ”Avram Iancu”, Timișoara

Având în vedere că de-a lungul timpului s-a ajuns în dese cazuri la efecte nedorite cum ar fi:
·surmenarea și stresarea copiilor
·conflicte familiale
·timp insuficient pentru manifestarea preocupărilor și înclinațiilor copiilor
·necesitatea apelării la meditatori
Recomandările în acest sens sunt de a reconsidera scopul, cantitatea și calitatea sarcinilor de lucru date ca temă. Recomandările pentru ciclul primar sunt ca temele să ocupe cât mai puțin din timpul copiilor și să se lucreze mai mult și mai eficient în sala de clasă.
Temele de casă sunt necesare pentru consolidarea cunoștințelor, responsabilizarea copilului, organizarea eficientă a timpului, exersarea tehnicilor de muncă intelectuală independentă.
Pentru a realiza aceste deziderate și pentru a evita aspectele menționate la începutul referatului, experiența didactică ne-a demonstrat că temele de casă sunt eficiente și agreate dacă:
·sunt prezentate atractiv, să stârnească dorința, plăcerea copilului de a o realiza
·sunt provocatoare pentru copii, duc la dorința de a demonstra că pot Continuarea

Frumusețea cărților

Autor: prof. înv. preșcolar Păuna Corina
Grădinița „Happy Planet Kids ”, București

„Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.” (G. F. Morozov)
În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă.
Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se bazează pe cartea-manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii, al cărţilor şcolare. Continuarea

Studiu de specialitate – Comment motiver les élèves en classe de FLE?

Autor: prof. Buleu Alina
Şcoala Gimnazială Bârnova, jud. Iaşi

Dans l`enseignement de FLE la motivation se focalise sur le désir d`apprendre à travers des incitations crées pour l`affectivité. La motivation est définie en termes « d’état d’activation » pour répondre à un motif à satisfaire. Il existe diverses sortes de motivations mais nous nous intéressons ici aux motivations dites cognitives (la curiosité).
Elle consiste à susciter chez l’apprenant l’envie, le désir d’apprendre, à capter son attention, à l’intéresser. La motivation des élèves revêt une grande importance, en ce sens qu’elle met l’élève dans une situation qui l’amène à s’intéresser aux différents contours de la notion qui doit être évoquée.
Selon mon expérience en classe de FLE, la motivation des élèves intervient à plusieurs niveaux et diffère par sa nature et par la manière dont les élèves doivent être motivés. La motivation des élèves doit être permanente. Elle peut intervenir au début de chaque niveau de l’organisation des programmes d’enseignement, c’est-à-dire, quand on aborde un nouveau domaine, un nouveau chapitre, une leçon d’un chapitre donné.
Il faut donc veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser les élèves avec des idées vagues. Par ailleurs, pendant une leçon donnée, elle est nécessaire avant le début de la mise en œuvre des objectifs de la leçon, mais aussi tout au long de celle-ci et pendant les activités d’apprentissage. Continuarea

Școală – familie – forme de colaborare

Autor: prof. înv. primar Ciobanu Claudia Veronica
Liceul Teoretic Emil Racoviță, Techirghiol

Parteneriatul şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi valenţe. Scopul fundamental al acestei colaborări este prevenirea şi diminuarea devianţei şcolare, dar şi integrarea şcolii în societate. Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat “responsabilitatea” şcolii, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Analizând documentele emise în cadrul Consiliului Europei se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui parteneriat.
Conform acestor documente, în cadrul colaborării şcolii cu familia accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi educatori, pe baza unui “contract parental”. Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural. Continuarea

Studiu de specialitate – Valoarea metodelor moderne de instruire în cadrul activității didactice

Autor: prof. Macarie Cristina
Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș

Studiul de faţă evidenţiază nivelul de eficienţă obţinut în activitatea didactică prin utilizarea metodelor moderne de instruire la clasele IX-XII de la Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș.
Scop: Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ prin utilizarea metodelor moderne de instruire.
Obiective:
•Obţinerea unor performanţe şcolare mai mari prin implicarea metodelor moderne în stimularea învăţării eficiente a elevilor;
•Valorificarea optimă a potenţialului subiecţilor instruiţi prin utilizarea strategiilor didactice inovative în procesul de predare – învăţare;
•Creşterea nivelului participativ al elevilor la activităţile şcolare în urma realizării unui parteneriat deschis şi cooperant între cei doi poli ai demersului didactic: cadrul didactic şi elevul;
•Dezvoltarea responsabilităţii pentru învăţare şi activitate prin însuşirea şi exersarea unor roluri şi statute sociale de către elevi. Continuarea

Studiu de specialitate – The Use of Rhythmic Mnemonics To Improve Memory and Recall in English language And Not Only

Autor: prof. Cristea Daniela
Școala Gimnazială Dimitrie Luchian, Piscu, Galați

Abstract – Mnemonic strategies that use imagery and visual cues to facilitate memory recall are commonly used in the classroom. A familiar tune, song or jingle, used as a mnemonic device is another popular memory aid. Studies of the brain and memory reveal that exposure to music not only alters but increases brain function in students. The purpose of this study is to examine the effects of musical and rhythmic mnemonics to facilitate the recall of academic content in the classroom.
A review of the literature indicates that memory and recall improve when lyric and song are integrated as a learning strategy. The literature also reveals that musical mnemonics are particularly effective as a memory aid for the learning disabled and mildly handicapped student.
Experiments were conducted in three grade school classrooms. Children were taught songs with academic content in the curriculum areas that were current at the time. The students were interviewed and subsequently tested on the retention of subject matter and their experience.
A survey of teachers was conducted to investigate their knowledge of the effectiveness of musical mnemonics as a tool in the classroom and the frequency of their use. Findings indicated that using rhythmic and musical mnemonics in any classroom provides an attractive and innovative alternative instructional and learning strategy. Continuarea

Gândirea social – estetică a lui Eminescu în „Scrisori”

Autor: prof. Vatamaniuc Luminiţa Corina
Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Suceava

“Eminescu (…) a fost şi rămâne cea mai copleşitoare mărturie despre forma inegalabilă pe care o poate atinge geniul creator românesc, atunci când se alimentează din adâncimile fertile şi insondabile ale unui fond autentic.” (Ștefan Augustin Doinaș)
Marile resurse ale gândirii social-estetice a lui Eminescu, concepţia despre viaţă şi lume a poetului, protestul său romantic împotriva demagogilor contemporani, împotriva falselor idealuri ce caracterizau exponenţii societăţii suprapuse a vremii sale, indignarea şi revolta poetului împotriva viciilor incurabile îşi găsesc o expresie artistică desăvârşită în memorabilele sale Scrisori.
Scrisorile lui Eminescu ( I, II, III, IV, V – Dalila) sunt epistole literare cu un puternic caracter satiric, care duc mai departe şi umplu de lumină drumul deschis în literatura noastră, în veacul trecut, de Grigore Alexandrescu şi Costache Negruzzi, apoi continuat de Bolintineanu, Alecsandri şi Hasdeu. Continuarea

Trei tipuri de receptări critice ale operei bacoviene

Autor: prof. Dumitrescu Ana
Școala Gimnazială Nr. 14 Brașov

Critica literară analizează opera acestuia pe mai multe direcții: critica de școală, critica tematică, critica de inventar, psihologică. Indiferent de incadrarea într-un curent literar sau în altul, de originalitatea tematicii și de inventarul motivelor literare preluate sau nu de la înaintașii săi, George Bacovia stârnește interesul unor critici literari provenind din perioade diferite, iar acest lucru demonstrează că poetul este unul care și-a lăsat amprenta asupra literaturii române.
Critica de școală sau critica partizană, prin care se susține apartenența unui poet la un grup, cenaclu, mișcare este realizată de către mai mulți critici literari în ceea ce îl privește pe George Bacovia. Inițial, s-a spus despre acesta că este un poet simbolist, apoi că acesta și-ar depăși epoca și s-a încadra în modernism.
Dacă în volumul de debut Plumb, din 1916, influența simbolisă este mai mult decât evidentă, în următoarele volume, Scântei galbene sau Comedii în fond, se descoperă modernisul poeziei lui în tandem cu noile curente de gândire, cu modernismul, cu suprarealismul, imagismul, expresionismul sau chiar cu existențialismul. Continuarea

Studiu de specialitate – Învăţarea activă prin stimularea potenţialului creativ

Autor: prof. înv. primar Stanu Monica
Şcoala Gimnazială Goieşti, com. Goieşti, jud. Dolj

Creativitatea este definită uneori ca fiind “procesul prin care un individ sau un grup plasat într-o situaţie dată elaborează un nou produs, original, în conformitate cu necesităţile şi scopurile situaţiei respective”. Alţii o definesc drept “capacitatea de a organiza (sau reorganiza) elementele câmpului perceptiv sau imaginativ, indiferent dacă este vorba de joc, principii matematice sau cuvinte”.
În 1950, Guilford, într-o adresă către Asociaţia Psihologilor Americani, a formulat două idei noi cu privire la creativitate, cu o serie de consecinţe teoretice şi practice considerabile:
* aptitudinea creativităţii este prezentă-la niveluri variabile-dar la toţi indivizii normali;
* procesul creativ poate fi realizat în mod intenţionat, el poate fi învăţat şi dezvoltat la un mare număr de indivizi.
La aceste idei se adaugă şi cele ale lui Osborn, potrivit cărora cercetarea de grup poate favoriza în anumite condiţii creativitatea. În consecinţă, în S.U.A. şi în Europa a apărut un ansamblu de cercetări vizând explorarea raportului dintre creativitate şi inteligenţă, creativitate şi imaginaţie, precum şi încercări de depistare a “personalităţii creative”. Continuarea