Calitatea în grădiniță

Autor: ed. Anghel Elena-Mihaela
Școala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Jud. Harghita

Pentru a avea „o grădiniţă de calitate” trebuie să parcurgem totul: climatul şcolar, mediul educaţional, curriculum-ul, relaţiile dintre educatori, părinţi, copii, parteneri şi comunitate etc. În felul acesta, o ”grădiniţă de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un program, o grupă de copii sau un educator.
Cerinţele care privesc asigurarea calităţii activităţilor sunt:
-proiectarea activităţilor instructiv-educative realizate cu copiii;
-asigurarea logisticii şi organizarea spaţiului de instruire şi educare a copiilor pentru buna desfăşurare a activităţilor;
-realizarea procesului instructiv-educativ utilizând strategii moderne, adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor;

Continuarea

Numărul 36 / martie 2014

data apariției: 18 martie 2014
Coordonator: 
prof. Nicoleta Mariana Muscalagiu
Colaboratori: prof. Noémi Totos, prof. Doina-Nușa Corjăuceanu, prof. Ancuța-Elena Belicaru, prof. ing. Teodora Palaghia, prof. Daniela Gergeac, prof. Irina Mariana Popa, prof. Elena Crenguța Pătrașcu, prof. Irina Condratov, prof. Mihaela Sîrbu

Pentru numărul 37 / aprilie 2014, puteți trimite materialele până pe 12 aprilie  10 aprilie*! Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

IMPORTANT! Revistele (nr. 36) și adeverințele vor fi expediate în perioada 19 – 26 martie 2014. Materialele vor apărea pe site în perioada imediat următoare acestei postări.

 

Studiu privind stimularea creativității plastice a preșcolarilor

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

Primele manifestări plastice ale copilului sunt legate de desenul său, în acelaşi mod, în care primele sale gângureli sunt legate de vorbirea sa viitoare. Astfel desenul copilului mic are un caracter involuntar, interesul acestuia fiind stimulat doar de urmele pe care le lasă creionul sau pensula pe suprafeţele sau pe obiectele utilizate. Copiii desenează pe toate obiectele întâlnite în cale: pe asfalt, pe parchet, pe mobilă, pe pereţi, pe garduri, pe cărți etc. Aceasta este pornirea lor firească şi naturală, de a lăsa urme şi semne peste tot în jur, care pentru ei, au semnificaţii şi sensuri profunde Continuarea

Definirea strategiilor didactice în învățământul preșcolar

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița P.N. Surducu mic, com. Traian Vuia, jud. Timiș

În procesul de învățământ, educatoarea şi elevii acţionează prin intermediul unor metode de predare-învățare, în mod diferit, în funcție de obiectivele operaționale propuse, obţinându-se diferenţe esenţiale în pregătirea copiilor.
Dirijor al procesului educaţional, educatoarea apelează la o serie întreagă de instrumente care facilitează, accelerează și face profitabilă asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor, priceperilor şi deprinderilor. Rezultatele obţinute de educat sunt în relaţie directă cu tehnologia şi metodologia didactică, cu procedeele, mijloacele, tehnicile, modurile și formele de organizare, pe scurt, cu strategia didactică utilizată. Continuarea

Studiu de specialitate – Formarea conștiinței și conduitei morale a copiilor prin proverbe, ghicitori, povețe, fabule

Autor: prof. înv. preșcolar Moț Rodica Eleonora
Grădinița P. N. Zimbru

Creaţia literarã de orice naturã ar fi ea, popularã sau cultã, este perceputã ca o acţiune de simulare a comportamentului uman şi contribuie la obţinerea progreselor în cunoaşterea personalitãţii, aşa cum se contureazã ea de-a lungul vremurilor.
Fabulele, proverbele şi ghicitorile constituie cristalizãri ale experienţei de viaţã şi ale înţelepciunii unor oameni care, pe de o parte au avut talentul de a metaforiza realitatea cu scopul de a transmite evenimente esenţializate iar pe de altã parte s-au dovedit a fi şi buni cunoscãtori ai firii umane, dar şi buni analişti. Continuarea

Rolul și importanța educației pentru sănătate în grădinița de copii

Autor: prof. înv. preșcolar Moț Rodica Eleonora
Grădinița P. N. Zimbru

Motto: „… Sănătatea întrece atât de mult toate bucuriile exterioare încât, întradevăr un cerşetor sănătos este mai fericit decât un rege bogat”. (Schopenhauer)
Promovarea sănătăţii în rândul copiilor prin oferire de informaţii despre regulile de igienă individuală şi colectivă şi de formare a unor deprinderi de viaţă sănătoasă, fundamentează conceptul de educaţie pentru sănătate.
Sănătatea este o „stare de bine, mentală şi socială” şi se manifestă ca abilitate de adaptare continuă la cererile de schimbare constantă şi la stimulii mediului natural şi social. Fiind un bun al tuturor, sănătatea trebuie conştientizată prin acţiuni educative începând de la vârsta senectuţii. Continuarea

Studiu de specialitate – Comunicarea eficientă la vârsta preșcolară

Autor: ed. Anghel Elena-Mihaela
Școala Gimnazială „O.C. Tăslăuanu”, Bilbor, Jud. Harghita

Cunoscând particularităţile gândirii copiilor de vârstă preşcolară, în aplicarea strategiilor didactice de predare-învăţare-evaluare, am acordat o atenţie sporită atât comunicării prin limbaj oral cât şi folosirii suportului concret intuitiv.
Amintesc doar câteva dintre formele de comunicare folosite cu eficienţă maximă la grupa mare:
-transmiterea orală, concisă şi clară a regulilor de joc/ conţinuturilor;
-substituirea parţială a cuvintelor cu materiale imagistice elocvente;
-îmbinarea cerinţelor didactice cu elemente de joc, cu fragmente literare sugestive, cu ghicitori, rime, frământări de limbă, etc.;
-folosirea corectă a cărţii ca mijloc de comunicare în toate tipurile de activităţi;
-îmbinarea armonioasă a comunicării orale cu comunicarea imaginagistică şi altele. Continuarea

Numărul 35 / februarie 2014

data apariției: 20 februarie 2014
Coordonatori: 
prof. Veronica Ionela Catană, prof. Narcisa Gabriela Dașu
Colaboratori: prof. Mihaela Buncilă, prof. Rodica Eleonora Moț, prof. Daniela Ionescu, prof. Gina Flavia Grada, prof. Paula Achim, prof. Irina Vlad, prof. Nicoleta Mariana Muscalgiu, prof. Oana Ionela Aldea, prof. Smaranda Crîșciu, prof. Florentina Georgiana Orza

Pentru numărul 36 / martie 2014, puteți trimite articolele până pe 14 martie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 37 al revistei, respectiv numărul pe luna aprilie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

IMPORTANT! Revistele (nr. 35) și adeverințele vor fi expediate în perioada 21 – 26 februarie 2014. Materialele vor apărea pe site în perioada imediat următoare acestei postări.

LATER EDIT: Am decis ca, începând cu numărul 36/martie 2014, să nu mai acceptăm spre publicare materiale din domeniul Religiei sau materiale ale autorilor care nu (mai) profesează în domeniul educației. 

Studiu privind explorarea mediului înconjurător în grădinița de copii

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

De timpuriu, copilul învaţă să exploreze lumea înconjurătoare, să analizeze, să pună întrebări în legătură cu aspectele întâlnite, să-şi exprime opinii şi stări sufleteşti şi să iniţieze acţiuni. Prin activitatea didactică am determinat copiii să descopere că orice obiect din natură prezintă diferite însuşiri, că unele obiecte pot să aibă o însuşire sau mai multe însușiri comune, că obiectele sunt făcute din substanţe diferite, ajungând astfel să-i apropii pe copii de noţiunea de materie, de transformările care au loc în natură. Continuarea

Parteneriatul grădiniță-familie în vederea sporirii calității educației preșcolarilor

Autor: prof. Smaranda Crîșciu
Grădinița PN Surducu Mic, com. Traian Vuia, Timiș

Relaţia dintre grădiniţă şi familie nu poate fi redusă la unele aspecte ale colaborării organizate a grădiniţei cu familia sau numai la evaluarea influenţelor reciproce dintre „grădiniţa copiilor” şi „şcoala părinţilor”.
Criteriul de bază al evaluării relaţiei grădiniţă-familie constă în relevarea sporului real al calităţii educaţiei copilului, realizat printr-un transfer de valori sociale, umane, educative de la grădiniţă spre familie, dar şi printr-o acţiune selectivă şi creatoare a şcolii faţă de valorile culturale active trăite în familiile preşcolarilor. Continuarea

Avantaje ale incluziunii copiilor cu cerințe educative speciale în grădiniță/școală

Autor: ed. Florica Mădălina
Școala Gimnazială „Barbu Ionescu” Urzicuța, jud. Dolj

Un mediu favorizant dezvoltării oferă tuturor copiiilor posibilităţi de a explora şi de a-şidezvolta capacităţile şi înzestrările unice. Grădiniţa incluzivă este benefică pentru toţi actorii responsabili de educaţie, dar în special pentru copii.
Copiii cu dizabilităţi incluşi în grădiniţă/şcoală:
• dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vîrstă (se află între semeni şi formează relaţii importante pentru el);
• copiii învaţă „socializarea” prin comunicare şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă, îşi dezvoltă deprinderi mai bune de comunicare;
• leagă prietenii prin aceste contacte, învaţă prin intermediul modelelor servite de ei;
• află despre interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi (de ex., unii copii desenează, pictează, alţii încep să cânte la un instrument, alţii sunt „povestitori”, altora le place să creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar alţii sunt „campioni” la practicarea unui sport sau le place să observe natura etc.). Continuarea

Numărul 34 / ianuarie 2014

Coordonator: prof. Doina Andrei
Colaboratori: prof. Irina-Elena Filimon, prof. Galia Agavriloaiei, prof. Smaranda Crîșciu, prof. Ionela-Ramona Catrinu, prof. Adina-Diana Chiurtu, prof. Mihaela Nica, prof. Georgeta Cîrstea, prof. Cerasela Carmen Cristea

Pentru numărul 35 / februarie 2014, puteți trimite articolele până pe 14 februarie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 36 al revistei, respectiv numărul pe luna martie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

IMPORTANT! Revistele (nr. 34) și adeverințele vor fi expediate în perioada 24 – 29 ianuarie 2014. Materialele vor apărea pe site în perioada imediat următoare acestei postări. Mulțumim pentru înțelegere.

Numărul 33 / decembrie 2013

revista va apărea în format tipărit pe: 23 decembrie 2013

Coordonatori: înv. Zsiros Gyongyver, prof. Georgeta Cîrstea, prof. Doina Andrei, prof. Adrian Nicoli
Colaboratori: prof. Alexandru Petrescu, înv. Elena Panțeru, prof. Marius Constantin Păun, prof. Mihaela Nica, prof. Elena Dorina Drăniceanu, prof. Maria Fazakas, prof. Abdul-Gelil Geavidan, prof. Corina Bâgu, prof. Cerasela Carmen Cristea, prof. Violeta Drăgan, prof. Liliana Stancu, prof. Ioana Ileana, prof. Agneta Nistora

Pentru numărul 34 / ianuarie 2014, puteți trimite articolele până pe 15 ianuarie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 35 al revistei, respectiv numărul pe luna februarie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

IMPORTANT! Din cauza volumului mare de muncă dar și a zilelor libere, revistele (nr. 33) și adeverințele vor fi expediate în perioada 06 – 15 ianuarie 2014. Materialele vor apărea pe site în perioada imediat următoare acestei postări. Mulțumim pentru înțelegere.

Studiu de cercetare – Modalități de aplicare a jocului didactic și a diverselor tipuri de jocuri -exerciții în formarea deprinderilor de exprimare corectă la copiii cu cerințe educative speciale

Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Justificarea cercetării:
Cercetarea educaţională vizează un ansamblu de metode şi procedee concrete şi eficiente care să contribuie la educarea limbajului copiilor cu CES şi formarea deprinderilor de exprimare corectă la aceştia. Desfăşurată pe o perioadă de un semestru, cercetarea a permis să urmărim contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de jocuri tip exerciţiu la formarea deprinderilor de exprimare corectă. Am ales această temă deoarece formarea deprinderilor de exprimare corectă şi coerentă este decisivă pentru evoluţia ulterioară a copiilor cu CES. Continuarea

Studiu de caz – Optimizarea activităților de educare a limbajului prin jocuri de dramatizare

Autor: ed. Stan Camelia Maria
Șc. Gim. ,,Sf.Andrei” Sărmaș – Structura Platonești

Experimentul a avut loc în anul şcolar 2009-2010 pe un număr de 14 copii de grupă combinată. Pentru a constata care din cele două modalităţi de realizare a activităţii didactice este mai eficientă şi anume dramatizarea sau jocul didactic, am susţinut pentru început o activitate de dramatizare în care subiectul actvităţii a fost ,,Ridichea uriaşă’’, iar în următoarea activitate de educare a limbajului plecând de la aceeaşi temă am realizat jocul didactic ,,Recunoaşte povestea’’.
OBIECTIVELE CERCETĂRII
1.Dezvoltarea limbajului la preşcolari în vederea optimizării socialiuării şi educării acestuia;
2.Dezvoltarea dimensiunii de comunicare a preşcolarilor , atât în plan educaţional cât şi al relaţiilor sociale
3.Utilizarea eficientă a jocurilor didactice ca strategie educaţională în activităţile din grădiniţă,atât la nivel formativ,cât şi la nivel informativ Continuarea

Dezvoltarea creativității în mediul familial

Autor: prof. Țîmpău Cristina
Grădinița cu P.P. Nr 271, București

În societatea actuală, creativitatea nu este o modă efemeră nici ca problemă de cercetare pentru psihologi, pedagogi, esteticieni, nici ca obiect al preocupărilor educaţionale. Ea este un produs al stadiului de civilizaţie la care a ajuns lumea contemporană, în care -spre deosebire de vremurile trecute- creativitatea a devenit obiectul unor acţiuni planificate, prin care este dezvoltată în mod deliberat, astăzi, problema dezvoltării creativităţii devenind o chestiune de politică economică şi de politică a educaţiei.
Procesul de creaţie este în strânsă legătură cu produsul activităţii. De fapt, produsul creaţiei este un criteriu de evaluare a creativităţii, el fiind unic şi valoros pentru individ, pentru grupul din care face parte sau pentru societate ca întreg.
Cunoaşterea factorilor creativităţii ocupă un loc central în problematica domeniului, focalizând preocupările unui mare număr foarte mare de cercetători. Anca Munteanu arată că “orice studiu sistematic şi consistent de creatologie reclamă analiza factorilor creativităţii, respective a acelor component care populează dinamic şi mozaical această realitate”. Autoarea optează pentru clasificarea realizată de Marian Bejat, clasificare la care a intervenit cu unele modificări şi suplimentări de detaliu. Continuarea

Numărul 32 / noiembrie 2013

data apariției: 20 noiembrie 2013

Coordonatori: prof. Gabriela Aurelia Chiran, prof. Ileana Ioana, prof. Paraschiva Căpriță
Colaboratori: prof. Iuliana Shajaani, prof. Cristina Țîmpău, prof. Alexandru Petrescu, prof. Marius Constantin Păun, ed. Camelia Maria Stan, prof. Cristina Decianu, prof. Elena Gabriela Ciontea

Pentru numărul 33 / noiembrie 2013, puteți trimite articolele până pe 13 decembrie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 34 al revistei, respectiv numărul pe luna ianuarie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

Pentru luna decembrie prețurile sunt următoarele:

De asemenea, pentru cei care sunt la a 3-a publicare în revista noastră (al 3-lea număr) un articol*/studiu* este gratis! (* la alegere, în limita a 2 pagini A4)

IMPORTANT! Revistele (nr. 32) și adeverințele vor fi expediate în perioada 25 – 29 noiembrie 2013.

Studiu de specialitate – Integrarea optimă a copilului preșcolar în școală

Autor: ed. Ana-Aurelia Rotaru
Grădinița cu PN Nr. 2, Structura Filpea
Loc. Subcetate; Jud. Harghita

MOTTO: ,,COPILĂRIA ESTE INIMA TUTUROR VÂRSTELOR” Lucian Blaga

ARGUMENT:
Învăţământul preşcolar, îl putem prezenta ca fiind cea mai modernă şi adecvată măsură adusă în serviciul şi în sprijinul copilului preşcolar, în vederea pregătirii lui pentru şcoală. Este locul în care se ţine cont de dezvoltarea lui psihofizică, precum şi de valorificarea potenţialului de care dispune fiinţa umană.
În munca oricărei educatoare se întâlnesc două realităţi, de care trebuie sa se ţină cont tot timpul: trăsăturile comune ale copilariei, dar şi unicitatea fiecarui copil cu care se lucrează. Continuarea

Educaţia religioasă în învăţământul preprimar şi primar

Autori: prof. Urlea Alina, Gradinita P.P.Nr.25, Timişoara
prof. Urlea Daniel, Lic. Teor. “Nikolaus Lenau”, Timişoara

 Educaţia religioasă trebuie asigurată copilului din primii ani de viaţă: „Dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu” (Vasile Băncilă, „Iniţierea religioasă a copilului”, p. 21). Nu religia, ci lipsa acesteia este o viaţă artificială pentru copil, deoarece sufletul copilului se înrudeşte structural cu realitatea religioasă: „Adevăr vă spun: Cel ce nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea” (Marcu 10, 15).

 Educatia religioasa se realizează în familie, Biserică şi şcoală, de către părinţi, preoţi şi profesori. Există o strânsă legătură între aceşti factori educativi, conlucrarea lor determinând transmiterea valorilor credinţei şi formarea conduitei exemplare. O educaţie temeinică şi durabilă este cea începută în familie, încă din fragedă copilărie, continuată în şcoală şi consolidată prin diferite activităţi ce se derulează în Biserică şi societate. Prin ora de religie suntem educaţi în spiritul onestităţii, al promovării valorilor morale, al iubirii de Dumnezeu. Rămân ecouri adânci în mintea şi sufletul celui care acum începe să se formeze: bun, ascultător, harnic, răbdător, iubitor de dreptate şi adevăr. Legătura cu Dumnezeu este indisolubilă, iar orarul şcolar fără religie este ca trupul fără suflet”. Continuarea

Numărul 30 / septembrie:

data apariției: 21 septembrie 2013

Coordonator: prof. Camelia Luminița Anghel

Pentru numărul 31 / octombrie 2013, puteți trimite articolele până pe 16 octombrie! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 32 al revistei, respectiv numărul pe luna noiembrie 2013. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

IMPORTANT! Revistele (nr. 30) și adeverințele vor fi expediate în perioada 23 – 31 septembrie 2013.