Numărul 56 / noiembrie 2015

data apariției: 20 noiembrie 2015

Colaboratori: prof. Teodorina Alina Ghira, prof. Lavinia Daniela Burtea

Pentru numărul 57 / decembrie 2015, puteți trimite materiale până pe 18 decembrie 2015*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 56 va fi expediat autorilor în perioada 2-18 decembrie 2015. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 150 pagini de revistă.

Anunț important!

Rugăm d-nele Barbu Clara și Țur Loredana să ne trimită o adresă poștală pentru a le putea expedia numărul 55/octombrie. 

Numărul 56 / noiembrie 2015

Pentru numărul 56/noiembrie:
– perioada pentru trimiterea materialelor: 1 – 16 noiembrie 2015
– data apariției: 23 noiembrie
– expedierea către autori: 07 – 18 decembrie 2015
Detalii legate de publicarea în revistă găsiți în fișierul de pe pagina Condiții de publicare. Vă așteptăm cu drag!

Numărul 55 / octombrie 2015

data apariției: 25 octombrie 2015

Colaboratori: prof. Nicolae Ivănuș, prof. Gabriela-Cristina Stan

Pentru numărul 56 / noiembrie 2015, puteți trimite materiale până pe 16 noiembrie 2015*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 55 va fi expediat autorilor în perioada 2-20 noiembrie 2015. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 150 pagini de revistă.

Top 1-3 Călătorie, aventură – în spațiul literaturii române (nr. 23/februarie 2013)

Autor: prof. Alina Iftime
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța

Călătoria şi aventura au fascinat dintotdeauna spiritual uman. Explorând spaţii necunoscute sau tărămuri imaginare, omul a trăit prin călătorie experienţele cunoaşterii altor lumi, descoperirea altei vieţii şi asemănarea propriei identităţi.
Motivul „călătoriei” este un motiv recunoscut al literaturii universale, respectiv al literaturii române, el fiind prezent din cele mai vechi scrieri în arii geografice diferite, căci însăşi călătoria juca un rol însemnat în viaţa oamenilor (ex. „Epopeea lui Ghilgameş”, epopeele lui Homer – “ Iliada”, “Odiseea”).
Motivul „călătoriei”, al drumului, cu adânci semificaţii privind destinul unor personaje, se întalneşte în literatura română în capodopere ca „Balta-Albă” de V. Alecsandri, „Povestea lui Harap-Alb” de I. Creangă, „Luceafarul” de M. Eminescu, „Noapte de decemvrie” de Al. Macedonski, „Baltagul” de M. Sadoveanu.
Parcurgerea detaliată a lecturilor, a determinat stabilirea urmatoarelor modalităţi de abordare a călătoriei în textul literar românesc: Continuarea

Top 1-2 Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv-educativ (nr. 16/iulie 2012)

Autor: prof. Bâlteanu Dana Veronica
Şcoala cu clasele I-VIII Scaeşti, Judeţul Dolj

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va înteprinde , rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Continuarea

Top 1-1 Eminescu și Ion Barbu – paralelă literară (nr. 15 /iunie 2012)

Autor: prof. Crina Salnicean
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Baia Mare

Am ales spre analizã comparativã douã texte literare studiate, precum: ”Luceafãrul” de M.Eminescu și “Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu.
Cele douã creații poetice prezintã atât asemãnãri , cât și deosebiri. De remarcat sunt elementele comune celor douã texte literare, și anume: încadrarea în genul epic prin narațiunea cu caracter alegoric, prin prezența personajelor-măști, prin relatare la persoana a treia, prin îmbinarea descrierii cu dialogul. Un alt element comun este tema: incompatibilitatea dintre douã lumi, aspirația spre un ideal absolut, nefericirea geniului, iubirea imposibilã. De asemenea, actanții fac parte din regnuri diferite, din lumi diametral opuse: luceafãrul – planul universal-cosmic, fațã de împãrat – planul uman-terestru; riga Crypto – regnul vegetal, iar lapona- regnul animal.
Creația barbianã a fost consideratã de criticã literarã, și pe bunã dreptate, “un Luceafãr întors”, deoarece idila dintre regele-ciupercă și lapona se realizeazã în visul fetei, acesteia îi sunt adresate trei chemări-descântec, incantații magice, tentațiile lumii terestre urmate de refuzurile fetei, iar în finalul poemelor personajul inferior își gãsește perechea, în timp ce personajului cu aspirații superioare îi este dat sã trãiascã singur și nefericit, în cãutarea iubirii sau a cunoașterii absolute. Continuarea

Topul articolelor (1)

Inaugurăm o nouă categorie: Topul articolelor. Aici intră doar materialele (articole/studii/proiecte) publicate de autori de-a lungul timpului în ordinea vizualizărilor. Începem azi cu topul pe durata unui an, urmând să publicăm apoi trimestrial sau chiar lunar un top al articolelor. Primele 3 articole vor fi republicate pe site în întregime, nu doar fragmente.

2014-11-02 to Astăzi

Titlu Vizualizări
Acasă / Arhive More stats 101,148
Proiecte de lecție More stats 7,977
Eminescu și Ion Barbu – paralelă literară More stats 7,955
Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ More stats 7,729
CONDIȚII DE PUBLICARE More stats 5,370
Călătorie, aventură – în spațiul literaturii române More stats 5,307
Clasele P-IV More stats 4,998
Importanţa studierii limbii române More stats 4,624
Programul zilnic al activităților elevilor More stats 3,318
Clasele V-VIII More stats 2,325
Proiect educaţional „Mişcare şi alimentaţie sănatoasă – ecuaţia vieţii” More stats 2,279
Turul galeriei – o metodă de învăţare centrată pe elev utilă în cadrul orelor de matematică More stats 2,156
Clasele IX-XII More stats 2,060
Studiu de caz privind gestionarea unei situaţii de criză – inadaptarea şcolară More stats 2,042
Studiu de specialitate: Colaborarea familie – şcoală More stats 1,918
Educaţia formală, nonformală şi informală More stats 1,879
Excursia tematică – o formă de învăţare More stats 1,865
Materiale acceptate More stats 1,795
Studiu de specialitate – Stilistica negaţiei More stats 1,733
Rolul întâlnirii de dimineaţă în activitatea zilnică a preşcolarilor More stats 1,726
Educaţia fizică – sursa de energie a copiilor preşcolari More stats 1,660
Amenajarea spaţiului educaţional – condiţie esenţială a reuşitei procesului educativ în grădiniţa de copii More stats 1,645
Rolul educaţiei în formarea personalităţii elevului More stats 1,635
Jocuri didactice pentru preşcolari More stats 1,571
Importanța transmiterii de tradiții și obiceiuri populare More stats 1,550
Predarea tradiţională sau modernă? More stats 1,535
Starea de amorţire şi hibernarea – adaptări comportamentale ale animalelor la scăderea temperaturii More stats 1,521
Metoda didactică între tradiţional și modern More stats 1,485
Studiu de specialitate: Psihologia traumei – studiu de caz More stats 1,477
Stimularea creativității artistice a copiilor preșcolari prin tehnicile de lucru More stats 1,436
Studiu de specialitate: Abordarea şi rezolvarea unui conflict şcolar prin comunicare didactică eficientă More stats 1,369
Studiu de specialitate – Impactul pozitiv al activităților extracurriculare asupra dezvoltării personalității elevului More stats 1,339
Studiu de specialitate privind folosirea jocurilor de spargere a gheţii More stats 1,329
Activităţile extracurriculare – modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor More stats 1,302
Studiu de specialitate – Semnele de punctuaţie -justificări sintactice şi stilistice More stats 1,241
Numere More stats 1,200
Povestirea – un mijloc instructiv-educativ cu eficienţă în grădiniţa de copii More stats 1,193
Rolul și importanța educației pentru sănătate în grădinița de copii More stats 1,161
Despre O.D. More stats 1,152
Rolul educației plastice în formarea personalității copilului preșcolar More stats 1,129
Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel” More stats 1,080
Studiu de caz – Elev cu dificultăți de învățare More stats 1,060

Particularităţi ale limbajului la vârsta preşcolară

Autor: educ. Badea Maria-Claudia
Grădiniţa Răscăeţi, Dâmboviţa

Deseori, termenii „limbă” şi „limbaj” sunt folosiţi ca sinonimi deşi fiecare are altă sferă semantică. Limba este un cod, un sistem de semne lingvistice, un asamblu de mijloace de comunicare. Prin natura sa, limba este un fenomen social-istoric, în sensul că existenţa ei nu depinde de existenţa fiecărui individ, ci de existenţa unui grup social (popor, naţiune) care foloseşte ca mijloc de comunicare şi gândire.
Limbajul este utilizarea corectă a limbii de către fiecare individ. De aceea, limbajul este un fenomen individual care se formează la fiecare individ în condiţiile vieţii sociale, adică limbajul este rezultatul vieţii omului în societate. Limbajul este o activitate umană de comunicare prin intermediul limbii, este „limba în acţiune”.
În literatura psihologică limbajul este definit drept „o formă de activitate specific umană, care constă în esenţă în folosirea limbii în procesul de comunicare şi de gândire” sau „activitate de comunicare interumană, realizată prin intermediul limbii şi al tuturor resurselor ei”. Continuarea

Studiu de specialitate – Ornitofauna municipiului Târgu-Jiu

Autor: prof. Gabriela-Cristina Stan
Liceul Tehnologic Bârseşti, Târgu-Jiu, Gorj

Situat în centrul Olteniei de Nord, la o altitudine de aproximativ 210-230 m faţă de nivelul mării, în zona geografică a Subcarpaţilor Getici, pe ambele maluri ale Jiului, Municipiul Târgu-Jiu, este gazda unui număr relativ mare de specii de păsări.
Studiile efectuate, mi-au permis identificarea mai multor specii de păsări, dintre care am ales spre enumerare şi descriere pe cele ce urmează.
1.Mierla (Turdus merula) – este o specie sedentară, cu o lungime a corpului de circa 27 cm, întâlnită frecvent în parcurile publice, pădurile joase şi zăvoaiele apelor. Masculul este negru, cu ciocul galben, iar femela este cafeniu-închis cu striaţiuni pe piept şi ciocul brun.Este e specie monogamă, care se împerechează pe viaţă. Femela depune 4-7 ouă, în cuiburi construite în copaci, tufişuri sau scorburi.
2.Pânţăruşul (Troglodytes troglodytes) – este o specie sedentară, frecventă în parcuri publice şi locuri împădurite. Are lungimeade doar 10 cm, penajul cafeniu-roşcat cu striaţiuni mai întunecate, sprânceana alb-gălbuie, iar coada scurtă şi adesea ţinută în sus. Femela depune 5-7 ouă în cuiburi construite pe sol, la baza arbuştilor, mai rar în arbori sau arbuşti. Continuarea

Studiu de specialitate – Beneficiile medicale ale condimentelor

Autor: prof. Gabriela-Cristina Stan
Liceul Tehnologic Bârseşti, Târgu-Jiu, Gorj

Istoria condimentelor este aproape la fel de veche ca şi istoria civilizaţiei umane, încă dinainte de Hristos, vechii egipteni folosind diverse condimente, pentru aromatizarea alimentelor, în cosmetică sau pentru îmbălsămarea morţiilor.
Cu toate că în prezent, condimentele sunt relativ ieftine şi răspândite la scară largă, puţini suntcei care cunosc în detaliu beneficiile medicale ale acestora. Atrasă fiind de proprietăţile terapeutice ale condimentelor, am ales spre descriere douăzeci şi treidin cele mai cunoscute condimente.
1.Anasonul este un mijloc de calmare a durerilor şi arsurilorgastrice şi de combatere a balonărilor şi colicilor, în special la bebeluşi. Totodată, anasonul, vindecă afecţiunile biliare, ajută în astenie, migrene, stări de stres şi ameţeală are efect expectorant, antiinflamator şi diuretic.
2.Busuiocul are proprietăţi antiseptice, febrifuge, expectorante, antitusive diuretice şi antispasmodice. Este indicat în afecţiuni digestive, în gripă, răceală, în depresie, epuizare nervoasă, surmenaj, astenie, insomnii şi migrene.Este un stimulent tonic şi energizant care crează bună dispoziţie, ajutând la regenerarea nervoasă şi mintală, mai ales în perioadele de schimbare de anotimpuri. Continuarea

Studiu de specialitate – Ce înseamnă pregătirea copilului pentru școală?

Autor: prof. înv. primar Cănăvoiu Ana – Maria
Școala Gimnazială Nr. 156, București

Din punct de vedere psihologic, conceptul de pregătire pentru școală desemnează acel nivel de dezvoltare care asigură adaptarea optimă la nivelul școlar, al competențelor cognitive, motrice, socio – emoționale și de autonomie. Din punctul de vedere al unui părinte, de cele mai multe ori, acest concept se traduce în ajutorul dat copilului pentru debutul școlar cu deosebirea că părinții înțeleg prin acesta a-l învăța pe copil să scrie și să citească, să socotească și, de cele mai multe ori, să-i tot repete că intrând la școală, va deveni mare.
Pentru cadrele didactice, cu toate că știu că trecerea de la grădiniță la școală este marcată de înlocuirea motivației ludice cu cea de tip școlar, important rămâne faptul că la această vârstă forma predominantă de învățare este jocul, iar activitățile de învățare sistematică pot fi introduse încet folosindu-se curiozitatea vie și permanentă a unui copil de 5 – 7 ani. Continuarea

Proiect interdisciplinar ”ECO-MEM”

Autor: prof. înv. primar Pohrib-Gavrilescu Ana
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Matca, jud. Galaţi

Argument
„Învăţaţi-i pe copiii voştri ce i-am învăţat noi pe ai noştri: că pământul este mama noastră. Tot ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.” (S. Seattle)
Copiii, suflete de senin, sunt ataşaţi de mici de natură. O rază de soare, o adiere de vânt, un zbor de păsări sunt elemente ale unui mediu natural care se doreşte prietenos, în care copilul să se simtă bine. Acesta poate descoperi multe lucruri la un copac, la un animal, la o piatră, lucruri ce trebuie îngrijite, ocrotite pentru a se bucura zi de zi de ele.
Prezentul proiect interdisciplinar îşi propune să găsească modalităţi interesante şi atractive prin care elevii clasei I să identifice greşeli de comportament ale oamenilor faţă de mediul înconjurător, precum şi activităţile pe care le pot desfăşura copiii pentru protejarea lui. Aceştia vor participa la acţiuni ecologice, vor stabili contacte cu alţi copii din grupă, vor lua decizii cu privire la problemele legate de mediu, îşi vor dezvolta spiritul civic, îşi vor forma atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediu, vor deveni mai responsabili.
Stilul integrat, modern, concretizat prin poezii eco, imagini inedite, informaţii utile, jocuri atractive, aplicaţii practice, are certitudinea că va forma marii apărători ai naturii de mâine.
Nivel: clasa I
Discipline integrate: Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare
Durata: 2 săptămâni
Competenţe specifice:
Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţia cu mediul natural;
Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;
Realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
Obiective operaţionale:
O1: să recunoască în imagini greşeli de comportament ale oamenilor faţă de mediul înconjurător;
O2: să utilizeze corect unelte şi materiale de curăţare a spaţiului verde din curtea şcolii;
O3: să identifice activităţile pe care le pot desfăşura copiii pentru protejarea mediului;
O4: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru materiale refolosibile pentru a obţine elementele compoziţiei ,,Mai mult verde, mai mult albastru”;
Activităţi:
Activitatea nr. 1: ,,Eco-drumeţie”
Materiale necesare: rucsac, culegere de poezii, casetofon, CD cu cântece pentru copii;
Durată: 100 minute
Activitate frontală: plimbare în împrejurimile şcolii, memorizare poezia ,,Prietenă ne e natura”, de Marcela Peneş;
Activitate în perechi: sortarea, după mai multe criterii, a materialelor din natură colectate în timpul drumeţiei;
Activitate individuală: realizarea desenului ,,Şcoala mea” şi intonarea cântecului ,,Şcoala”.
Produse obţinute: memorizarea poeziei ,,Prietenă ne e natura”, de Marcela Peneş, realizarea compoziţiei ,,Şcoala mea”. (fragment)

Studiu de specialitate – Rolul predării geometriei în învățământul preuniversitar

Autor: prof. Marica Octavian
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

În procesul instructiv-educativ ce se desfăşoară la nivel preuniversitar un rol fundamental îl ocupă predarea matematicii. Lecţiile de matematică au un rol informativ, în sensul că înarmează elevii cu cunoştinţe de bază din domeniul matematicii, necesare în problema cunoaşterii şi a posibilităţii abordării altor ştiinţe, respectiv un rol formativ în sensul că deprinde elevii cu modele de raţionamente logice.
Învăţământul are misiunea de a asigura însuşirea de către tinerele generaţii a cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi culturale, a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societăţii. Caracterul metodelor trebuie să imprime tineretului studios conştiinţa însuşită cu convingere şi interes că matematica este cu atât mai utilă societăţii cu cât este asimilată într-un cadru mai corespunzător, unde calităţile estetice ale raţionamentelor se îmbină armonios cu eficienţa lor.
Obiectivele generale ale predării matematicii în gimanaziu şi liceu, cuprinse în programele şcolare prevăd:
a)familiarizarea elevilor cu utilizarea şi aplicarea în diferite contexte a unor tehnici şi metode de operare în domeniul matematicii;
b)formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor utilizând strategii algoritmice, euristice sau euristico-algoritmice;
c)consolidarea şi dezvoltarea raţionamentului prin formarea deprinderii de a analiza o problemă dată şi de a selecta teoria matematicii convenabilă în rezolvarea ei, sesizând restricţiile ce se impun sau posibilităţile de generalizare, de a problematiza o situaţie dată sau de a modela în limbaj matematic un fenomen întâlnit în studiul matematicii sau a celorlalte discipline de specialitate.
Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi, mai ales, calitativ. Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun exigenţe deosebite fundamentelor sale. Învăţământul nu poate rămâne în afara acestor frământări; el are de rezolvat probleme noi referitoare la expunerea în şcoală a bazelor unor ştiinţe în continuă transformare.
În cadrul disciplinelor matematice care se predau în învăţământul preuniversitar un rol deosebit îl are geometria. În ultimele decenii, în ţara noastră, geometria ca obiect de studiu în şcoală, a beneficiat de modificări spectaculoase. Este vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt cu implicaţii majore în formarea tinerei generaţii. (fragment)

BodyART înseamnă conştientizare

Autor: prof. înv. primar Ruba Loredana
Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare

BodyArt este un concept nou, care câștigă teren sigur în lumea adulților în sălile de sport, dar are multiple valențe formative pentru preșcolari, școlar mic sau adolescent. Cu alte programe școlare ar putea fi o bună completare pentru Dezvoltare personală în școli.
Cele mai mari dezamăgiri ale mele nu au legătură cu ce știu sau nu copiii, cu ce au reușit să asimileze sau cât sunt de cuminți, ci sunt legate de modul în care noi, adulții, deopotrivă educatori și părinți, le pregătim viitorul, conștiență că ei sunt totul, minunați, dar și mugurii națiunii de mâine.
Cele mai mari dezamăgiri ale mele sunt legate de ușurința cu care tratăm educația lor, noi, dascălii, cei care ar trebui să umplem cu prospețime și activități oportune programul lor zilnic. Asta cu atât mai mult cu cât rezultatele muncii noastre s-au dovedit slabe. Continuarea

Studiu de specialitate – PRO şi/sau CONTRA utilizării englezismelor în limba română

Autor: prof. Enescu Costinela
Liceul Tehnologic ”J. Lebel” Tălmaciu, Sibiu

Cele două atitudini opuse faţă de englezisme reprezintă, în bună măsură, semnele unui conflict între generaţii. Astfel, acestea sunt necesare doar într-o anumită măsură. Am spus necesare, la fel precum, la începutul secolului al XIX-lea franţuzismele au jucat un rol important în evoluţia limbii, sau ceva mai devreme, slavismele. Exacerbări au existat şi atunci sub forma unor furculisioane mai mult sau mai puţin adecvate. Cert este că fără împrumuturi neologice, limba ar seca şi ar îmbătrâni, operându-se astfel un decalaj de proporţii între vorbitori şi limbă.
Este firesc ca împrumuturile să fie acceptate cu condescendenţă pentru că ele marchează evoluţia limbii. Nu trebuie să ne temem de o alterare a fondului latin al limbii române, pentru că asta înseamnă, de fapt, limba română. Ceea ce trebuie să combatem este abuzul existent în toate laturile vieţii sociale şi deci în limbaj. Continuarea

Metode și strategii specifice gândirii în abordarea unui text liric

Autori: prof. Florentina Amalia Țoca
Școala Gimnazială ”Aurel Pop” Oșorhei, Județ Bihor
prof. Cătălin Lazar
Colegiul Național ”Iosif Vulcan”Oradea, Județ Bihor

Nevoia de ordonare şi ierarhizare, specifică fiinţei umane, a determinat încercarea de a cuprinde în sisteme unitare marea diversitate a metodelor. De-alungul timpului clasificările au variat în funcţie de criteriile folosite. Unul dintre cele mai rezistente este cel istoric. Vorbim despre metode în termeni diferiţi, referindu-ne la metode vechi, tradiţionale şi metode noi, moderne.
Activitatea practică a demonstrat că nu vechimea unei metode este importantă ci eficienţa ei. Eficienţa oricărui act educaţional reprezintă o necesitate şi constă în raportul dintre efortul depus şi ceea ce s-a obţinut. La o eficienţă maximă se ajunge prin corelarea metodei cu obiectivul, conţinutul procesului educaţional şi forma de organizare a învăţământului, implicând raportul profesor-elev, elev-elev, care este un element al tehnologiei educaţionale.
G.Văideanu arată că metoda didactică este calea sau modalitatea de lucru care: este selecţionată de cadru didactic şi pusă în aplicare în lecţii sau activităţi în beneficiul elevilor; presupune cooperarea dintre profesori şi elevi, participarea acestora la găsirea soluţiilor; se alege în funcţie de nivelul elevilor; vizează asimilarea cunoştinţelor, stimularea spiritului creativ şi permite profesorului să organizeze procesul de predare-învăţare şi să îndeplinească rolurile de îndrumător sau evaluator.
Eficienţa unei metode constă în: implicarea profundă a elevilor în actul instruirii; formarea/stimularea deprinderilor, a capacităţilor; adaptarea la specificul fiecarui ciclu, fiecărui domeniu de cunoaştere, flexibilitate şi deschidere faţă exigenţele noi ale învăţământului; necesitatea de a alterna metodele.
O metodă trebuie să devină, dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor, o cale de învăţare realizată de elev, cu ajutorul căreia aceştia să-şi poată construi o personalitate autonomă, capabilă de o gândire critică şi creativă.
Nicio metodă nu este responsabilă de eşecul sau succesul didactic, ea fiind doar o unealtă virtuală care devine eficientă, vie, doar prin priceperea profesorului şi în măsura în care contribuie la atingerea scopurilor propuse, reuşeşte să facă lecţia interesantă pentru elev, trezindu-i curiozitatea şi formându-i deprinderile de învăţare.
Alegerea metodelor este una dintre etapele importante ale proiectării didactice, de aceea opţiunea trebuie să se facă în cunoştinţă de cauză, fără a urmări folosirea unor metode la modă, ţinând cont că eficienţa este importantă nu caracterul de noutate sau de spectaculozitate al metodei.
Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, în detaliu, o tehnică mai limitată de acţiune. Metodele apar ca ansamblu de procedee, folosite în funcţie de oportunitatea lor într-o situaţie concretă de instruire. Nu trebuie pierdut din vedere că relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică, de multe ori delimitarea categorică între metodă, procedeu şi tehnică fiind greu de realizat. Caracterul dinamic reiese din posibilitatea ca o metodă să devină procedeu în cadrul altei metode, iar un procedeu să îndeplinească uneori funcţia unei metode, prin raportare la celelalte procedee. (fragment)

Conceptul de comic în dramaturgie

Autor: prof. Cristina Codruța Bota
Școala Gimnazială Nr. 3 Calea Mare, jud. Bihor

O primă remarcă se impune referitoare la faptul că în realitatea înconjurătoare, în viaţă, comicul în stare pură nu se află, el este desemnat datorită conştientizării noastre în afară de care prezenţa lui ţine mai curând de sfera urâtului sau chiar a tragicului.
Comicul aparţine categoriei faptelor de viaţă ce produc sentimente estetice fără ca ele însele să fie estetice, şi nu se integrează în categoria esteticului. Îndeobşte comicul apare dintr-o lipsă de convenienţă, dintr-o nepotrivire, dintr-o lipsă de adaptare, el provine din ceea ce nu corespunde scopului, intuiţiei sau prezenţei afişate; tot ceea ce apare aşa cum nu este aşteptat, afişând un angajament mai mult sau mai puţin decât e nevoie, sau pur şi simplu prezentând altceva decât ne aşteptam. Toate acestea declanşează comicul.
Situaţia comică apare însă abia atunci când cel implicat în ea nu realizează indolenţa sau se preface că nu o înţelege, a nu o realiza, când este lipsit de adaptabilitate, sau mimează inadaptabilitatea complicându-se în ea ori dorind ca astfel să o demaşte. La drept vorbind, un asemenea erou se află într-o culpă morală, ori intelectuală, apărând în situaţia de a ne induce în eroare, scoţând un rezultat la care mijloacele nu îl îndreptăţesc. Comicul se defineşte, în sens larg, drept tot ceea ce stârneşte râsul. Este un fenomen antropologic, propriu naturii umane. Comicul ca atitudine critică face trimiterea la cultura noastră, fiind unul al solidarităţii („se râde cu …”) sau de excludere („se râde de …”). Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului

Autor: ed. Barbu Clara
Grădinița cu PN Nr. 8 Drăgăşani, Jud. Vâlcea

Tuturor ne este cunoscută expresia „Cei șapte ani de acasă”. Perioada optimă pentru educație și formarea caracterului psiho – social în viața fiecărui individ este reprezentată de copilărie.
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influențează și modelează persoana umană. Familia este adevăratul laborator de formare a persoanei. Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de către membrii familiei.
Modelele de conduită oferite de părinți – precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale constituie primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educației, părinții fiind primii „profesori” din viața copilului. Ei sunt cei care pun bazele în educație, formarea și dezvoltarea acestuia. Continuarea

Eficienţa învăţării prin cooperare

Autor: prof. înv. primar Sîrbu Elena Laura
Şcoala Primară JUST 4 KIDS

Educaţia de calitate cultivă autonomia, încurajează gândirea independentă şi nu se limitează la memorarea unor cunoştinţe şi convingeri. Sensul învăţării prin cooperare este de a forma persoane care să rămână indivizi şi să lucreze eficient ca membrii ai unei echipe, persoane încrezătoare în puterile lor şi în capacităţile de colaborare.
Formarea grupurilor reprezintă una dintre sarcinile importante ale dascălului. Se consideră a fi trei momente extrem de importante : motivaţia, comunicare, acceptarea reciprocă. Dascălul va avea în vedere ca grupurile să atingă obiectivele propuse, fiecare membru al grupului să aibă sarcini concrete. Profesorul are rol de a planifica activitatea grupului, de a observa şi interveni atunci când e cazul. El poate interveni în activitate pentru a corecta erorile de înţelegere, concepţiile greşite cu privire la o activitate anume. El trebuie să ştie cum să intervină.Intervenţia nu va fi făcută prea des, nu va avea caracter directiv, ci doar îl va orienta pe elev şi îi va spori autonomia învăţării. El nu va oferi soluţii, ci va opri activitatea grupului respectiv, va evidenţia problema şi va solicita ca membrii grupului să o dezbată şi să găsească soluţii. După lucrul în grup se alocă timp fiecărei echipe să exprime cum consideră că a lucrat, dacă a fost sau nu eficientă echipa lor, dacă şi-au atins scopurile.
•Gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi este o metodă uşor de aplicat la toate nivelurile de educaţie, la toate disciplinele şi la orice dimensiune a grupului . Continuarea

Studiu de specialitate – Lecţia – abordări teoretice în istoria pedagogiei

Autor: prof. înv. primar Săftescu Camelia
Şcoala Primară Cocoreni – Bîlteni

Cuvântul „lecţie“ are o etimologie latină, provenind de la verbul lego, legere cu sens de lectură cu voce tare a unui manuscris important, audiere, citire din manual şi memorare de texte de către elevi, ceea ce în Evul Mediu se concretiza în lectio, asociată cu meditaţia, realizate în principal, sub forma prelegerii, înţeleasă ca prezentare – repetare – memorare, lecţia fiind, mult timp, semnul unui învăţământ rigid, dogmatic.
Treptat, pe măsură ce sistemul pe clase şi lecţii s-a fundamentat şi dezvoltat, accepţiunea dată termenului a cunoscut o largă evoluţie, cantonându-se, din păcate, în domeniul organizatoricului, ceea ce, o vreme, a dus la sărăcirea conţinutului noţiunii.
Lecţia a fost lansată şi consacrată în plan universal de către Jan Amos Comenius (1592-1670), devenind forma de bază a organizării activităţii şcolare. Ea prezintă următoarele trăsături prin care se diferenţiază de alte forme de organizare:
– gruparea elevilor pe clase, în funcţie de vârstă şi de nivelul de pregătire;
– organizarea conţinutului învăţământului pe discipline distincte, cu programe proprii, eşalonate pe ani de studiu prin planul de învăţământ; Continuarea