Numărul 53 / august 2015

data apariției: 22 august 2015

Coordonatori: prof. Elena Andrei, prof. Camelia Simona Florea
Colaboratori: prof. Maria Lucia Peter, prof. Tania Semeniuc, prof. Gheorghița Dorneanu, prof. Otilia Kopostiuc, prof. Milan Vorzsak

Pentru numărul 54 / septembrie 2015, puteți trimite materiale până pe 11 septembrie 2015*. Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 53 va fi expediat autorilor în perioada 1-15 septembrie 2015. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 150 pagini de revistă.

Descoperă Masivul Siriu cu Ștafeta Munților

În perioada 21 – 23 august 2015, în Masivul Siriu, se va organiza TROFEUL JNEPENILOR, ediția a IV-a, eveniment ce cuprinde o gamă variată de activități tip outdoor – trekking, orientare sportivă, cunoștințe turistice, jocuri dinamice, foc de tabără, concurs creație muzicală, poezie, folk și multe surprize.

TROFEUL JNEPENILOR este a VIII-a etapă, TIP MASTER, a  Competiției  ȘTAFETA MUNȚILOR, editia a IV-a, 2015.

Organizatorii evenimentului împreună cu prietenii lor vă propun să descoperiți tainele Masivului Siriu, să vă oglindiți în apele sale și să urcați pe vârfuri ce domină zarea.

Legenda  spune  ca în locul numit  Lacul Vulturilor sau Lacul  fără Fund,  vin primavăra vulturii pentru a bea apă ca sa întinerească  și tot aici își învață puii să zboare. Continuarea

Numărul 52 / iulie 2015

data apariției: 24 iulie 2015

Coordonator: prof. Anca Fota
Colaboratori: prof. Garofița Maria Tonegaru, prof. Dana-Angelica Cozma, prof. Luminița Corina Vatamaniuc, înv. Sofia Hojda, prof. Elena-Carmen Popa

Pentru numărul 53 / august 2015, puteți trimite materiale până pe 14 august 2015* (cu precizarea importantă că va fi expediat în septembrie). Vă rugăm să consultați CONDIȚIILE DE PUBLICARE!

Numărul 52 va fi expediat autorilor până pe 15 septembrie 2015. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 150 pagini de revistă.

FESTIVALUL MONTAN – PRIETENII MARMOTELOR ediţia I 2015

Clubul Marmotele Mahmure lansează în premieră Festivalul Montan „Prietenii Marmotelor” ca şi etapă a VI-a din cadrul ŞTAFETEI MUNŢILOR 2015. Evenimentul va avea loc în perioada 24-26 iulie 2015, în zona Piscul Negru, jud. Argeș. În cadrul acestui festival se vor desfasură activități de echipa de tip drumeție, orientare, escaladă/alpinism, precum și probe culturale și probe surpriză. Continuarea

Erection of a bridge deck for a cable stayed bridge

Autor: prof. ing. Popa Elena – Carmen
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacău

The choice of the construction method depends mostly of the location of the bridge and its surroundings. Studying the ground conditions of our case, suitable method can be chosen, trying to minimize the costs and the time needed.
In fact, as it can be seen from figure 1, we have mostly ground and a very low level of the water on the left of the first pylon. Thus, there, the use of temporary supports could be economically viable.
Instead, for what regards the other two spans, the level of the water is higher, thus, building provisional support could be expensive and consequently a cantilever method would be preferable.
Therefore the proposed solution will be: Continuarea

Dascălul – Măria Sa

Autor: înv. Hojda Sofia
Şcoala gimnazială ”Dragoş Vodă”, Moisei

”Lumină am luat, Lumină vom da celor ce vor lumina’’

Figura celui dintâi dascăl dăinuie în mintea şi sufletul fiecăruia, precum o icoană sfântă. Se cuvine să ne întoarcem gândurile spre cel care, ca o călăuză, ne însoţeşte în lumea plină de taine ce nu pot fi cunoscute şi, eventual, descifrate decât prin învăţare.
Au trecut ani de atunci, şi aşa mi-o amintsc şi eu pe învăţătoarea mea care, cu surâsul ei blând, mi-a fost o a doua mamă şi care, asemeni ’’Domnului Trandafir’’ a ştiut să se facă respectată printr-o atitudine demnă şi corectă faţă de elevii săi. Potrivită ca statură, slăbuţă, învaţătoarea mea, cu părul negru, tuns scurt, găsea totdeauna un prilej de a ne atrage la dânsa cu o glumă sau o idee folositoare. Mi-o amintesc, tremurând de emoţie, când pentru prima dată mâna aceea caldă m-a aşezat în prima bancă şi m-a transformat din fetiţa zburdalnică şi neastâmpărată, în eleva cuminte şi ascultătoare de mai târziu. Nu mi-e foarte clar momentul, dar cred că atunci s-a înfiripat prima înclinare spre munca cu cei mici şi nevinovaţi şi aşa am ajuns dăscăliţă. Continuarea

Studiu de specialitate – Aspecte ale stilului în romanul “Ion” de Liviu Rebreanu

Autor: prof. Vatamaniuc Luminiţa Corina
Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava

„Realitatea a fost pentru mine numai un pretext, pentru a-mi putea crea o altă lume, nouă, cu legile ei, cu întâmplarile ei ” (Liviu Rebreanu – Mărtursiri)

Apariţia romanului „Ion” în 1920 a fost apreciată de critica literară drept o reuşită artistică a lui Liviu Rebreanu care dădea astfel literaturii române o capopdoperă. Dar în acelaşi timp s-a enunţat şi ipoteza conform căreia Rebreanu este un arhitect, un abservator obiectiv al lumii descrise, şi mai puţin un artist al cuvântului, preocupat de limbajul expresiv. De altfel, în numeroase interviuri, profesiuni de credinţă sau pagini de jurnal, Rebreanu însuşi mărturisea că n-a urmărit în creaţia sa exprimarea plastică, ci surprinderea adevărului vieţii.
La o analiză a romanului din acest unghi doi mari critici literari, George Călinescu şi Şerban Cioculescu au ajuns la aceeaşi concluzie:”Fiindcă fraza e lipsită de culoare, deşi observarea limbajului ardelenesc e făcută cu foarte mare exactitate, scrisului lui L. Rebreanu i s-au refuzat meritele artistice. Totuşi le are într-anume înţeles. Ion e opera unui poet epic.” (1), „Calităţile constructorului sunt superioare acelora ale scriitorului, arhitectura apare grandioasă chiar dacă scrisul ne-ar putea dezamăgi prin cenuşiul său.” (2) Continuarea

Utilizarea dispozitivelor mobile în învăţământ

Autor: prof. Elena Frunză
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacău

Un dispozitiv multimedia oferă posibilitatea de accesarii informaţiei în orice moment şi în orice loc. S-a creat astfel un spaţiu virtual, în care se poate realiza şi formarea. Din motive lesne de înţeles, printre utilizatorii cei mai dispuşi să utilizeze aceste tehnologii se numără tinerii, iar formarea şcolară şi academică a experimentat, aşadar, deja noile metode ale m-learning-ului.
Utilizarea tehnologiilor mobile în mediul şcolar şi conduce la îmbunătăţirea relaţiei elevi – profesori prin crearea unui raport bidirecţional, mai ales în timp real, în timp ce lecţia este în curs.
iPad-ul în şcoala reprezintă un prim exemplu la nivel de masă al tabletelor, este cu siguranţă un dispozitiv în măsură să creeze o piaţă nouă şi un nou câmp de aplicaţii.
7 modalităţi uşoare şi ieftine de a implementa m-learning Continuarea

Depistarea, evaluarea şi prevenirea dificultăţilor de învăţare

Autor: prof. înv. primar Balaban Ionela-Nicoleta
Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău

Evidențierea și identificarea dificultăților de învățare se numește depistare. Operația de depistare se realizează de către consilier, logoped, profesor sau părinte și constă în identificarea indicatorilor, particularităților și caracteristicilor care semnalizează existența unor dificultăți de învățare (E. Hussar, G. Stan, 2007, p. 168).
Dificultățile de învățare specifice constituie un tablou foarte variat determinat de combinarea individuală a tulburărilor instrumentale implicate. Pentru a depista dizabilitățile de învățare, trebuie să identificăm: domeniile de manifestare-funcționale sau operaționale, caracteristicile funcționale și caracteristicile comportamentale. Continuarea

Eficienţa comunicării în procesul instructiv-educativ

Autor: prof. Haranguş Violeta
Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni

Activităţile de predare-învăţare constituie acte complexe de comunicare, ce ţin de un gen discursiv specializat, cel didactic, prin care profesorul urmăreşte să „afecteze” personalitatea elevului. Dată fiind complexitatea realităţii exprimate, acestei noţiuni îi este conferită o gamă largă de semnificaţii: înştiinţare, schimb, relaţie, împărtăşire, aducere la cunoştinţă, prezentare, transmitere, participare, influenţă, control, ocazie care favorizează schimbul de idei. Informaţiile oferite de profesor variază ca amplitudine şi profunzime în funcţie de reacţiile primite de la elevi.
Un discurs didactic eficient favorizează receptarea, înţelegerea şi acceptarea de către elevi a mesajului venit de la professor. Interacţiunea comunicativă realizată în clasă constituie pentru elevi un prilej de a schimba reciproc impresii, informaţii, aprecieri, păreri, propuneri etc.
Condiţii ale eficienţei comunicării:
1. atitudinea pozitivă (existenţa unor sentimente pozitive faţă de comunicare în general/ valorizarea interlocutorului sau a discursului acestuia, stima de sine ridicată şi sentimentul competenţei în domeniu, temperarea tendinţelor egocentrice);
2. sinceritatea (ca deschidere către partener, ca reacţie la mesajul partenerului, ca recunoaştere a propriilor gânduri sau sentimente); Continuarea

Managementul claselor cu predare simultană – particularităţi

Autor: prof. înv. primar Cozma Dana-Angelica
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Creţeştii de Sus, jud. Vaslui

,,Condiţiile care determină organizarea învăţământului simultan la două sau mai multe clase sunt legate de aşezările umane care au o populaţie şcolară redusă ca număr’’. (Gheorghe, 2007 pp 14-16). Dacă numărul de copii aprobat oficial nu se întruneşte (minim12 elevi), aceştia vor fi grupaţi în două sau trei clase, sau într-o singură clasă. Aceasta creează situaţia predării simultane la două, la trei sau chiar la patru clase.
Nu de puţine ori s-a dovedit faptul că învăţătorul care lucrează cu două sau mai multe clase poate obţine aceleaşi rezultate ca învăţătorul care lucrează cu o singură clasă prin alternarea muncii directe efectuată la o clasă cu activitate independentă a elevilor la cealaltă clasă. Aceasta face ca sarcinile instructiv- educative să fie dublate în sensul că trebuie respectat planul de învăţământ şi programa şcolară, pentru fiecare clasă, iar timpul afectat pentru realizarea sarcinilor stabilite de aceasta este acelaşi. Lucrând cu două sau mai multe clase combinate, specificul activităţii constă în alternarea activităţii directe cu cea independentă. Continuarea

Orientări moderne privind educaţia timpurie

Autor: prof. Fota Adriana
Grădiniţa Ișalniţa Dolj

Educaţia timpurie, educaţia copiilor în vârstă de 0-7 ani, se bazează pe principii moderne ce determină structurarea intervenţiilor educative asupra copilului în baza respectării individualităţii acestuia şi a accesului la educaţie, a participării lui active şi a calităţii actului educaţional. Educaţia timpurie este un tip de educaţie global şi funcţional, adaptat nevoilor şi caracteristicilor individuale ale copilului, o pedagogie a acţiunii şi a comunicării, centrată pe copil, ca autor al propriei deveniri.
Obiectivele educaţiei timpurii sunt:
1.Recunoaşterea fiecărui copil ca personalitate unică.
2.Respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale.
3.Individualizarea actului educaţional.
4.Organizarea mediului educaţional pe arii de dezvoltare.
5.Accentuarea jocului, ca activitate de bază.
6.Reconsiderarea relaţiei „copil–educator”, „grădiniţă–familie”, ca parteneriat educaţional. Continuarea

Impactul ADHD asupra vieţii copilului

Autor: prof. Ghiră Alina
Grădiniţa ”Căsuţa cu Povești’’ Craiova

ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) reprezintă o tulburare de comportament foarte răspândită în ultimii ani, cunoscută ca tulburare prin deficit atenţional şi hiperactivitate. Este o afecţiune neurobiologică cerebrală care se manifestă prin: Deficit atenţional; Impulsivitate; Hiperactivitate.
Atenţia este un construct complex şi greu de definit, fiind important nu numai în dezvoltarea proceselor cognitive cât şi în construirea echilibrată a personalităţii individului. Deficitul de atenţie este considerat deseori ca fiind principalul motiv pentru „eşecul individului în a se dezvolta normal”.
Deşi cauza exactă a ADHD nu este încă cunoscută, cercetările recente riguros concepute vin în sprijinul teoriei că această tulburare se transmite genetic de la părinţi la copii. Un părinte ce prezintă simptome ADHD are şanse în proporţie de 25% de a avea un copil cu ADHD. Diagnosticul nu îl poate da educatoarea fără a conlucra, în special cu părintele, şi cu psihologul şi psihiatru. La urma urmei părintele îţi poate spune că orice copil este neastâmpărat, asemenea lui Creangă alergând caprele Irinucăi, sau manifestă o lipsă de interes faţă de şcoală, asemenea lui Eminescu, care a fugit cu trupa de circ. Continuarea

Ocrotirea Pământului – Micii Ecologiști

Autor: prof. înv. preșcolar Fota Anca
Grădiniţa ”Căsuţa cu Povești’’ Craiova

„Lăsaţi natura să lucreze mult timp înainte de a vă amesteca să lucraţi în locul ei, ca să nu contrariaţi operaţiile sale.” (J.J. Rousseau)
Încă din secolul trecut scenarii dintre cele mai fanteziste au prezis o mulţime de catastrofe pentru umanitate, pentru existenţa vieţii pe Pământ.Animale înfricoşătoare, invazii ciudate de nămoluri,flăcări,vulcani, insecte uriaşe, plante carnivore, nisipuri mişcătoare – o listă foarte,foarte bogată, incitantă, care nu a fost luată în serios vreme îndelungată. În esenţă ce semnal de alarmă aduce acest gen de literatură categorisită prin iniţialele S.F. (science fiction) dincolo de fabulaţia şi talentul adepţilor ei? Obişnuitele legi echilibrate ale naturii Terrei (minerale,vegetale şi animale) erau răsturnate, afectând viaţa omului, neputincios în faţa forţelor oarbe. Nu se ştie mecanismul intim al gândirii autorilor, dar finalul majorităţii scenariilor este „fericit” omul şi comunitatea umană depăşind greutăţile neaşteptate, dovedindu-şi superioritatea prin inteligenţa asupră naturii. Continuarea

Studiu de specialitate – Dezvoltarea gândirii critice

Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria
Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui

Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu – pentru a afla ce ştiu. Spunând, vor învăţa. Spunând, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei. (Judith Renyi)
Gândirea critică este un proces activ, coordonat, complex, asemănător cititului şi scrisului, vorbitului şi ascultatului, care implică procese de gândire, care încep cu acumularea activă a informaţiilor ce se termină cu luarea de decizii bine argumentate.
Gândirea critică constă în procesul mental de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales afirmaţii sau propoziţii pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecţie asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile şi raţionamentul oferit şi judecând faptele. Ea declanşează procese cognitive complexe, care încep cu acumularea de informaţii şi se termină cu luarea de decizii. Cadrul necesar pentru dezvoltarea Gândirii Critice:
1. Timpul – avem nevoie de timp pentru a forma noi opinii, a explora idei, convingeri şi experienţe anterioare şi pentru a exprima puncte de vedere. Comunicarea ne oferă ocazia de a cizela ideile şi de a realiza feedback-ul. Continuarea

Studiu de caz – Stimularea progresului școlar și a comunicării la școlarii mici prin activități de învățare prin cooperare

Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria
Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului.
Obiectivele cercetării:
1. evaluarea inițială pentru aria curriculară: Limbă și comunicare.
2. selectarea și experimentarea unor metode și procedee moderne, interactive de grup, în concordanță cu specificul vârstei elevilor, cu profilul lor psihologic și cu cerințele noului curriculum.
3. aplicarea în cadrul activităților instructiv-educative a unor metode interactive de stimulare a progresului școlar și a comunicării școlarilor;
4. evaluarea finală a progresului școlar și a comunicării școlarului mic, la finalul experimentului pedagogic realizat.
Ipotezele cercetării Continuarea

Studiu de specialitate – De la didactica informativă la didactica formativă

Autor: prof. Tița Ilona
Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia

În perpectiva învățării permanente, a învăța nu mai poate însemna a asimila un set de informații, oricât de importante ar fi acestea la un moment dat sau într-un context dat. Învățarea devine un proces de construcție de experimentare. Asimilând un conținut didactic dat, copilul experimentează de fapt cu sine însuși. Acest proces necesită asigurarea unui exercițiu didactic adecvat, a unui univers în care copilului să-i fie recunoscut “dreptul” de a face propriile experiențe de a încerca propriile idei, de a greși, de a avea propriul ritm, propriile preferințe si antipatii.
O consecință importantă este aceea ca predarea de informații ori deprinderi nu mai poate reprezenta centrul activității didactice. Copilul însuși, cu propriile experiente, idei si rătăciri trebuie să ocupe acest loc. Cosider că așa numiții elevi “slabi” sunt pur și simplu aceia care nu au beneficiat de “spațiul didactic” care le-ar fi fost necesar și la care ar fi avut dreptul. Continuarea

Consecinţele lipsei unui feedback eficient între profesor şi elev în activitatea instructiv-educativă

Autor: prof. înv. preşcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădiniţa “Lumea Florilor”, Năvodari, Constanţa

În cadrul comunicării didactice, unul dintre elementele componente este feed-back-ul. Feed-back-ul este un instrument folosit permanent, indiferent de domeniu, atât în viaţa personală, cât şi în viaţa profesională.
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (1999), noţiunea de FEED-BACK este explicată astfel: “Retroacţiune care se manifestă la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în scopul menţinerii stabilităţii şi echilibrului lor faţă de influenţe exterioare; retroacţiune inversă, conexiune inversă, cauzalitate inelară, lanţ cauzal închis”. Feedback-ul a fost definit ca fiind „toate mesajele verbale şi nonverbale pe care o persoană le transmite în mod conştient sau inconştientă ca răspuns la comunicarea altei persoane”.
Aşadar, feedback-ul este o reacţie cu scopul menţinerii echilibrului. Eficacitatea comunicării este condiţionată de existenţa unei permanente conexiuni inverse. Menirea feedback-ului este de a facilita armonizarea repertoriului activităţii emitatorului (cadrul didactic) cu cel al receptorului (elev, student). Continuarea