Anunț important!

Dragi autori, colaboratori și coordonatori ai numărului 47/februarie 2015,

Pentru că am avut foarte mulți autori la numărul din februarie și pentru că editarea și tipărirea au necesitat un timp mai îndelungat decât de obicei, am decis să trimitem tuturor autorilor pe mail revista în format pdf, urmând ca ulterior să primiți și revista tipărită. Astfel, în zilele următoare (7-8 martie) veți primi pe mail numărul 47 în format pdf. Mare atenție la citirea paginilor! Mulțumim pentru înțelegere.

Redactor șef,
Mihaela Onel

numărul 47 / februarie 2015

rev47data apariției: 20 februarie 2015

Coordonator: prof. Georgeta Cîrstea
Colaboratori: prof. Cristina-Elena Veleșcu, prof. Alexandra Daniela Mihai, prof. Daniela Cristea, prof. Cristiana Ligia Groșanu, prof. Mihaela Alina Novacianu, prof. Ioana Nendrean, prof. Daniela Mera, prof. Violeta Cătălina Bulai, prof. Ana-Maria Lungu, prof. Camelia Bojescu, prof. Marinela Chirițoi-Miron

Pentru numărul 48 / martie 2015, puteți trimite articolele până pe 13 martie 2015*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 49 al revistei, respectiv numărul pe luna aprilie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 47 va fi expediat autorilor în perioada 26 februarie – 12 martie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

numărul 47 / februarie

Pentru numărul 47/februarie 2015, termenul de trimitere a materialelor s-a încheiat azi, 11 februarie!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 46 / ianuarie 2015

data apariției: 20 ianuarie 2015

Coordonator: prof. Constantina Alina Cătălinoiu
Colaboratori: prof. Daniela Cristea, prof. Alina-Manuela Humă, prof. Ana-Maria Lungu, prof. Ileana-Mihaela Boldișor, prof. Mihaela Popescu, prof. Loredana Negru

Pentru numărul 47 / februarie 2015, puteți trimite articolele până pe 13 februarie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 48 al revistei, respectiv numărul pe luna martie 2015. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 46 va fi expediat autorilor în perioada 26 ianuarie – 12 februarie 2015. Cuprinsul va apărea pe site în perioada următoare.

Cuprins numărul 46/ianuarie 2015

Studiu de specialitate – Aspecte mai puțin uzuale ale subiectului exprimat
Studiu de specialitate privind fenomenul consumului de droguri la nivelul clasei de elevi
“Regele” Verb
Avantajele curriculumului centrat pe competențe
Profesorul și curriculumul centrat pe competențe
Studiu de specialitate – Explicitly teaching story structures to primary grade children
Studiu de specialitate – Teaching grammar to children with specific language impairment
Studiu de specialitate – Learning strategies: Reading
Studiu de specialitate – Strategies for studying and remembering information
Activitatea la clasele cu predare simultană – avantaje și dezavantaje (more…)

România – Ungaria – Serbia: pentru a VII-a oară împreună la ENREG ENERGIA REGENERABILA® 2015!

Cel mai mare târg pe energie regenerabilă și eficiență energetică în construcții și renovări din vestul țării, ENREG ENERGIA REGENERABILA® va reveni pentru a VII-a oară, între 4-6 martie 2015, la Expo Arad. 

Pentru a veni în sprijinul investitorilor în acest domeniu noua schemă feed-in tariff (FIT) urmează a fi aprobată în România. Aceasta a fost mult discutată de la sfârșitului anului 2012 și anticipată cu mare interes de către dezvoltatori și investitori în energie solară.

Astfel, ENREG va fi marcat de o serie de întâlniri, workshop-uri și conferințe importante care vor dezbate aspecte practice, tehnice și legislative cu privire la tematici din sfera regenerabilelor: energie solară fotovoltaică, biogaz, cogenerare, hidroenergie, energie din lemn, eficiență energetică în clădiri, energie din deșeuri, iluminat cu LED, consultanță și altele. (more…)

Studiu de specialitate – Artă populară – Obiceiuri de iarnă

Autor: prof. ing. Dorofteiu Carmen Iuliana
Liceul “Alexandru cel Bun”, Botoșani

calutDragă cititor,
Dacă paşii te poartă în nordul Moldovei, ţinut încărcat de legendă şi istorie, cutează a poposi şi în satul Băluşeni, judeţul Botoşani. La 22 km de Botoşani.
Zona folclorică a satului Băluşeni insuficient explorată până azi, este destul de bogată în ceea ce privesc obiceiurile de iarnă. Sărbătoarea „Anului nou” se înscrie ca o notă distinctă a tradiţiilor în prezent. Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou sunt prezentate datini şi obiceiuri trecute cu grijă de la o generaţie la alta.
Jocul de căiuţi, capre, urşi asigură sărbătoririi o adevărată paradă ca fantezie populară. Demne de menţionat sunt şi colindele – materiale de mare frumuseţe, ce prevestesc „Naşterea Mântuitorului”, conţinând urări, pilduiri către cel colindat. Versurile au conţinut religios din care se desprind idei filozofice şi mature. Aceste trăiri religioase sunt prezentate şi în obiceiurile de iarnă a localităţii. (more…)

Regele Verb

Autor:  prof. Florentina Dache, grad didactic II,
Şc. Gimnz. „Negoiţă  Dănăilă”, Buceşti, Ivești, Galați

            Ştim că toate poveştile sufletului nostru încep cu „A fost odată”…  Dacă nu toate, …, sper că aceasta cu siguranţă… Aşadar, A FOST ODATĂ, MAI ESTE ÎNCĂ şi VA MAI FI un  rege, Flexibil, cum puţini se întâlnesc, VERBUL. Bătrânul rege, nucleu al comunicării, domnea peste un vast ţinut, cel al Categoriilor Gramaticale.

Pe lângă anii mulţi care-l copleşeau, singurătatea nu-l atinsese, pentru că avea  patru fiice, toate una şi una! Mândria bătrânului tată era evidentă, căci fiecare prinţesă se distingea astfel: prima dintre ele, Conjugarea I purta diadema „-a”; Conjugarea a II-a purta diadema „-ea”; Conjugarea a III-a diadema „-e”, iar mezina, Conjugarea a IV-a, purta, alternativ, diademele -i şi –î. (more…)

Numărul 46 / ianuarie

Pentru numărul 46 /ianuarie 2015, puteți trimite materialele până pe 16 ianuarie*!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Studiu de specialitate – Modalitatea de reflectare a temei naturii în opere literare românești aparținând genului epic, dramatic și liric din “Literatura pentru copii”

Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

Dintotdeauna între om și natură a existat o legătură specială fără de care viața nu ar fi fost posibilă. Natura a fost când element protector, când înzestrată cu puteri magice, dar întotdeauna un element constant ce a stârnit admirație și inspirație pentru marii scriitori. Participarea naturii la stările sufletești ale oamenilor este reliefată în diverse opere literare. Printre marii scriitori care au evocat natura în operele lor literare amintim pe : Mihail Sadoveanu – „Baltagul” (operă epică), Ion Luca Caragiale – „O scrisoare pierdută” (operă dramatică) și pe Mihai Eminescu – „Dorința” (operă lirică). (more…)

Avantaje și dezavantaje ale globalizării și internaționalizării educației

Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

„Globalizarea reprezintă procesul de transformare a unui fenomen local sau regional într-unul cu conținut global. Poate fi definit ca un proces de amestec sau de omogenizare prin care populația este unificată funcționând ca un singur sistem omogen” definiție furnizată de Wikipedia. Obiectivele asumate pe agenda internațională constau în: conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității vieții; protejarea sănătății colectivității vieții umane; asigurarea utilizării raționale a resurselor naturale; promovarea de măsuri la nivel internațional pentru tratarea problemelor mediului la scară regională sau mondială.
Avantaje ale globalizării:
-acces la tehnologie avansată sau diferite instrumente de lucru, mijloace de învățământ care nu pot fi achiziționate la nivel local; (more…)

Comparație între metodele tradiționale și complementare de evaluare utilizate în activitatea didactică cu elevii claselor primare

Autor: înv. Oprea Ramona Mirabela
Școala Valea Satului, com. Grajduri, jud. Iași

De-a lungul timpului, metodele tradiționale de evaluare și-au dovedit eficiența și limitele în repetate rânduri. Asigurarea unor performanțe și atingerea de competențe ține de îmbinarea metodelor tradiționale de evaluare cu cele moderne. Metodele tradiționale de evaluare au fost denumite astfel, datorită perpetuării lor în timp, pe parcursul istoriei educației. Acestea asigură cadrului didactic un mai mare control asupra nivelului de pregătire a clasei, o apreciere amănunțită, o ierarhizare riguroasă, dar și o sancționare.
Cele mai consacrate sunt: metodele orale, metodele scrise, metodele practice și testul docimologic. Caracterul alternativ sau complementar al metodelor de evaluare indică faptul că acestea completează seria metodelor tradiționale de evaluare și se pot utiliza cu succes în activitățile de evaluare, fie simultan, fie alternativ. (more…)

Jocul didactic – o modalitate eficientă de evaluare la matematică

Autor: înv. Krocse Minodora
Școala Gimnazială Stînceni, jud. Mureș

“Jocul este înţelepciune, este o formă de manifestare a personalităţii copilului”
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, în paralel cu destinderea, buna dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Integrat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii.
Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţătorul consolidează şi verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, le pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare şi totodată asigură participarea activă şi conştientă faţă de conţinutul lecţiilor. (more…)

Studiu de specialitate – Tristan Tzara și purgatoriul artei

Autor: prof. Dumitrescu Ana
Școala Gimnazială Nr. 15, Brașov

Dadaismul a fost inițiat de către Tristan Tzara, pe numele său real Samuel Rosenstock. Acesta își alege pseudonimul din opera lui Richard Wagner Tristan şi Isolda, numele provenind de la transcrierea occidentală a cuvântului ţară. El este tânărul poet trist în țară, căruia, provenind dintr-o familie de evrei, îi este interzisă cetățenia română. În timpul Primului Război Mondial, în 1916, Tristan Tzara ajunge în Elveția, la Zürich. Aici se alătură unui grup de tineri intelectuali (printre care și Hugo Ball) care vor pune bazele celebrei mișcări numite dada. Numele mișcării este ales la întâmplare, dintr-un dicționar Larousse. În Șapte manifeste, Tristan Tzara precizează despre Dada: „Imposibilul nu este Dada – Dacă voiți să muriți, continuați – Un stat în stat e dada, e Dada în Dada … Dada e cuierul sistemului nervos.” (more…)

Studiu de specialitate – În lumea fără sfârșit a basmului

Autor: prof. Nicolaș Ana-Maria
Liceul Teoretic “Brassai Samuel”, Cluj-Napoca

După expresia lui G. Călinescu, basmul reprezintă „o oglindire a vieţii în moduri fabuloase [..] un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, ştiinţă, observaţie, morală etc”. Basmul este pus, cu alte cuvinte, sub semnul unei viziuni totalizatoare, ce-şi asumă competenţele unui tipar mitic, iniţiatic, astfel încât depăşeşte un singur cod narativ (imprimat de specia literară pe care o reprezintă) şi îmbrăţişează vast întreaga producţie a genului epic.
Fiind deopotrivă creaţii populare şi culte, basmele sunt asimilate, cum e şi firesc, genului epic pe care îl exploatează şi îl celebrează la maximum, mizând pe îmbinarea realului cu fantasticul ce permite aducerea în prim-plan a unor personaje excepţionale din lumea lui A fost odată ca niciodată, lume a miracolului posibil sau a excepţiei. (more…)

Studiu de specialitate – Structura unui eseu de tip argumentativ

Autor: prof. Dobrinescu Marioara
Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Murgoci Bisoca, jud. Buzău

Un eseu argumentativ simplu trebuie împărţit în segmente clare, dintre care trei trebuie să fie întotdeauna prezente.
1. Introducerea:
În cele mai multe tipuri de scriere, primul lucru pe care îl face autorul este de a introduce subiectul pe care are de gând să îl prezinte. Scopul primului paragraf este de a capta atenţia cititorului si de a-i da câteva repere referitoare la subiect. Paragraful iniţial urmează de obicei o serie de paşi, de la situaţii mai generale înspre situaţia specifica ce urmează să fie abordată. Deşi nu exista nici o formulă pentru redactarea introducerii, următoarele elemente apar de cele mai multe ori: (more…)

Studiu de caz – Dificultăți legate de integrarea în colectivitate, randament școlar scăzut, pe fondul tulburării auditive

Autor: prof. înv. primar Stan Nicoleta
Școala Gimnazială Lucieni, Dâmbovița

1. Identificarea şi descrierea problemei
Tabloul familiei: S.F. este o fetiţă de unsprezece ani, provine dintr-o familie cu posibilităţi financiare reduse, o familie numeroasă, având patru frăţiori. Părinţii au fost nevoiţi să plece la muncă ,,cu ziua’’, toţi copiii rămânând în grija bunicilor din partea tatălui, bunicii având o vârstă înaintată. Cei trei frăţiori au vârste cuprinse între patru şi şase anişori, numai S.F. fiind cea mai mare. Copilul vine singur la şcoală, fiind afectată de absenţa părinţilor.
Tabloul copilului
Încă de la început am observat anumite diferenţe la această fetiţă faţă de ceilalţi elevi din clasă de aceeaşi vârstă cu ea. Prin urmare, era foarte retrasă, serioasă, nu schiţa nici cel mai mic zâmbet. In perioada de cunoaştere a elevilor am putut observa că nu distinge sunete ceea ce m-a determinat să discut cu medicul de familie şi cu bunicii, de unde am aflat că are o hipoacuzie, un deficit de auz, la urechea dreaptă. Astfel, era retrasă, cu tulburări de atenţie. (more…)

Studiu de specialitate – Metode și procedee folosite în vederea cultivării flexibilității gândirii elevilor din ciclul primar prin rezolvarea problemelor

Autor: prof. înv. primar Sasu Persida Gabriela
Școala Primară Vlăduleni-Bîlteni, jud. Gorj

Având în vedere că izvorul creaţiei există la toţi elevii, am căutat totdeauna să-l dezvolt. În cadrul orelor de matematică s-au planificat lecţii speciale, din orele la dispoziţia învăţătorului, de compunere de probleme.
Compunerea problemelor este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităţii gândirii lor.
În activitatea de compunere a problemelor trebuie să se ţină seama de posibilităţile elevilor, prin sarcini gradate trecându-se de la compunerea liberă la cea îngrădită de anumite cerinţe din ce în ce mai restrictive. 1. Compunerea problemelor cu ajutorul materialului intuitiv (more…)

Studiu de specialitate privind valențele formative ale activității de rezolvare a problemelor specifice ciclului primar

Autor: prof. înv. primar Sasu Persida Gabriela
Școala Primară Vlăduleni-Bîlteni, jud. Gorj

Activitatea elevilor în cadrul lecţiilor de matematică, pe măsura capacităţilor potenţiale şi în conformitate cu legile lor biologice, am întreprins-o cu scopul de a forma indivizi cu personalitate creatoare, capabili şi dornici să se autorealizeze.
Rezolvarea problemelor constituie activitatea matematică cea mai bogată în valenţe formative, în ea concretizându-se întreaga experienţă dobândită de elev, atât în studierea şi cunoaşterea numerelor cât şi a calculului, acestea devenind elemente auxiliare în rezolvarea problemelor.
Bogatele valenţe formative al activităţii de rezolvare a problemelor nu se valorifică de la sine, în mod spontan. Lăsată pe seama spontaneităţii, eficienţa formativă a rezolvării problemelor este limitată şi se poate dirija în direcţii negative, dacă se pot forma unele priceperi şi deprinderi care frânează dezvoltarea gândirii şi a atitudinii independente a elevilor. De aceea este necesară o preocupare permanentă din partea învăţătorului pentru valorificarea valenţelor formative ale activităţii de rezolvare a problemelor şi de sporire a eficienţei formative a acestei activităţi. (more…)