Numărul 43 / octombrie 2014:

data apariției: 20 octombrie 2014
Coordonator: înv. Ionela Solomei
Colaborator:
 prof. Nicoleta Foltea, prof. înv. primar Persida Gabriela Sasu

Pentru numărul 44 / noiembrie 2014, puteți trimite articolele până pe 14 noiembrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 45 al revistei, respectiv numărul pe luna decembrie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Numărul 43 va fi expediat autorilor în perioada 29 octombrie – 7 noiembrie 2014.

Studiu de specialitate – Motivation in learning English

Autor: prof. Vintilă Ovidiu Leonard
Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești

Argument
Learners’ motivation has become more commonly recognized as perhaps the major determining factor for successful learning in general, whether one is a high school student pushing one’s way through the battery of required courses needed to graduate, or an adult learner taking distance education courses. In any learning setting, the dynamics of motivation will be different. What will help a high school student sustain motivation may not apply to an adult learner, for example. Similarly, what factors affect and enhance learner motivation in the English as a Foreign Language (EFL) setting (in our case) will differ as well. Furthermore, motivation for EFL learners in a middle school or high school class will differ from the experience of an EFL adult learner. (more…)

Activitatea diferențiată pentru elevii cu dificultăți de învățare

Autor: prof. Hogaș Geta
Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galați

La începutul unui nou an şcolar, de regulă, fiecare profesor de matematică realizează evaluarea iniţială a elevilor din clasele la care va preda şi prin aceasta el îşi va cunoaşte atât elevii dotaţi pentru matematică cât şi pe cei cu lipsuri în cunoştinţele de la această disciplină.
Pentru a spori motivaţia elevilor pentru studierea şi învăţarea matematicii, o importanţă deosebită o au: o ambianţă şcolară în care elevul se simte bine, un climat instituţional în care elevul este implicat în alegerea parcursului de formare, un mediu centrat pe învăţare care valorizează fiecare membru al comunităţii, un curriculum mai puţin aglomerat, în care se abordează şi se rezolvă mai puţine probleme dar se aleg probleme semnificative şi acestea se aprofundează. (more…)

Studiu de specialitate – Roles of teachers and learners in co-operative learning activities

Autor: prof. Daniela Incze
Școala Gimnazială “Ioan Opriș”, Turda, jud. Cluj

In the usual teacher-centred approach to language teaching, even if the teacher uses innovative techniques, the student is only an object of the teacher`s activity. The student is being led by the teacher and is dependent on the teacher. The student speaks, reads or writes, and may be involved in different kinds of activities, but it is the teacher who takes the initiative. The teacher is more active than the student.
In order to use co-operative learning techniques successfully, a radical change in the relationship between teacher and student is needed.
A classroom, where learning takes place, must be a pleasant environment. The activities cannot work unless there is a relaxed atmosphere. In such an environment learners become active managers of their own learning and the teacher becomes a counselor who creates an environment to promote autonomous learning. (more…)

Studiu de specialitate – Cunoașterea elevului prin prisma relației școală-familie

Autor: prof. înv. primar Toma Elena Larisa
Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova

SCOPUL CERCETĂRII
Familia are un rol foarte important în dezvoltarea copilului,în stilul de viaţă al acestuia,iar educarea şi formarea lui are loc de asemenea în familie şi în şcoală.
De aceea am considerat că este foarte important pentru învăţători să cunoască atitudinea copiilor faţă de familie şi a familiei faţă de ei şi necesităţile lor.
EŞANTIONUL DE CERCETARE
Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion de 24 de elevi de clasă pregătitoare din cadrul unui liceu cu clase primare din localitatea Craiova.
REZULTATELE CERCETĂRII
1. La întrebarea “Cum îşi petrece copilul dumneavoastră timpul liber?” (more…)

Studiu de specialitate – Specificul receptării textului epic în învățământul primar

Autor: prof. înv. primar Toma Elena Larisa
Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova

Susţinând ideea introducerii elevilor din ciclul primar în analiza textelor de citire în funcţie de diversitatea lor, de apartenenţa lor la un anume gen sau specie literară, nu se are în vedere renunţarea la metodele specifice lecţiilor de citire în ciclul primar. Lectura explicativă rămâne metoda care poate asigura atât dezvăluirea mesajului unui text, cât şi familiarizarea elevilor cu instrumente ale muncii cu cartea.
Receptarea textului epic cere evidenţierea unor caracteristici ale operelor literare în funcţie de specie, dar şi realizarea, în acelaşi timp, a unora dintre obiectivele cognitive (a cunoaşte, a aplica, a analiza, a sintetiza) şi afective (a reacţiona, a recepta, a valorifica, a interioriza valorile) ale educării şi instruirii în literatura română. (more…)

Forme de colaborare ale învățătorului cu familia

Autor: prof. înv. primar Gongea Anca Ileana
Liceul Teoretic “Adrian Păunescu”Bârca, Dolj

Funcţia educativă a familiei constă în formarea primelor deprinderi de viaţă,transmiterea primelor cunoştinţe,sentimente sociale,a primelor virtuţi. Alături de şcoală familia, exercită ceea mai mare influenţă asupra copilului. În acţiunea comună a acestor factori, rolul conducător revine şcolii. Scopul acţiunilor lor este însă unitar.
Adunările cu părinţii-prin ele se asigură legătura cu părinţi elevilor pe parcursul anului şcolar,schimbul de experienţă,confruntarea opiniilor şi căutarea soluţiilor pentru activităţile educative. Astfel se realizează unitatea atitudinilor şi acţiunilor educative ale părinţilor, relaţiile de colaborare intre ei si influenţa educativă asupra copiilor.
Adunările au o tematică precisă, fixata la începutul anului şcolar. (more…)

Proiectul – un alt mod de evaluare

Autor: prof. înv. primar Gigea Mirela
Liceul Teoretic “Adrian Păunescu”Bârca, Dolj

O reformă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea, voinţa şi creativitatea elevului. Elevul trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi interesele.
Schimbarea efectivă a activităţii în clasă trebuie să înceapă cu o nouă relaţie a educatorului cu elevii, cu repoziţionarea rolului şi statutului elevul în procesul educaţional, precum şi cu noi funcţii ale cadrului didactic. Noua relaţie dominant umanistă, democratică va consolida noi roluri ale educatorului : organizator, îndrumător, consilier, participant, mediator, moderator, manager al procesului educaţional, evaluator, facilitator al relaţiilor şi activităţilor de grup, consultant, etc. Timpul alocat activităţii “profesorului” trebuie redus substanţial în favoarea timpului repartizat activităţii independente, în perechi, în grup a elevilor în economia duratei unei lecţii. (more…)

Studiu de specialitate Condiția evreului în opera lui Caragiale

Autor: prof. Ana Dumitrescu
Școala Gimnazială Nr. 3, Brașov

Conform Halahei (codul legilor religoase evreieşti), un evreu reprezintă, prin definiţie, o persoană care fie este copilul unei mame evreice (adică, ceea ce contează estelinia maternă), fie o persoană care se converteşte la iudaism conform legii evreieşti.
Iată câteva dintre zicalele vehiculate printre români în ceea ce-i priveşte pe evrei: Jidan cinstit n-am văzut!; E om bun, măcar că-i jidan.; Ce om cumsecade, păcat că-i ovrei!; Pe polon îl înşeală neamţul, pe neamţ italianul, pe italian spaniolul, pe spaniel jidanul, e jidan însă numai dracul! Imaginea evreului în cultura românească este fondată, după cum afirmă unii savanţi, plecând de la chestiunea religioasă.
În mentalitatea poporului român există două ipostaze ale evreului: una a evreului imaginar şi cea de-a doua, a evreului real. Aceste perspective nu se suprapun, existând diferenţe majore între ele. Evreul imaginar este văzut din perspectiva modului de receptare al fiecărui creştin în parte, prin prisma anecdotelor, satirelor, al legendelor populare.
În legătură cu evreul real, istoricul Victor Eskenasy afirmă că nici o informaţie de epocă nu descrie persecuţii în masă ale evreilor sau pogromuri, în acest sens lumea medievală românească deosebindu-se net de cea vest europeană. Jidovi necuraţi, jidan împuţit, jidan necurat, jidan puturos, omul roşu, liftă spurcată, toate acestea sunt apelativele sub care sunt cunoscuţi evreii.
Aceste imagini ale damnării evreilor reies din texte creştine canonice sau apocrife, din colinde. În literatura veche şi cea populară evreii sunt acuzaţi de păcatul suprem, deicidul: Jidul e ucigaşul lui Christos. Jidovii s-au adunat / Tot cu furci şi cu topoare / Pe Dumnezeu să-I omoare.
Evreii erau acuzaţi de creştini pentru necredinţa lor, căci îl renegau pe Iisus. Există un evreu generic, care substituie o întreagă lume evreiască. El este evreul rătăcitor, Ahasverus, însă această legendă nu este vehiculată în nicio Evanghelie, ea a apărând mult mai târziu pentru a justifica diaspora evreiască în favoarea creştini lor. Prin repulsia faţă de evrei, creştinii îşi manifestă dragostea pentru Iisus Christos.
Se vorbeşte adesea despre caracteristicile evreilor. Evreul este considerat omul rău, necurat, hain. Este binecunoscută şi avariţia acestora: Dă-i evreului o rublă, că-ţi mănîncă porcul întreg. În ciuda numeroaselor însuşiri negative atribuite evreilor, s-a conturat şi credinţa conform căreia evreii sunt oameni inteligenţi: Grec galanton / Ovrei prost / Şi ţigan cinstit nu se poate. Din cauza activităţilor parazitare pe care le practică, acelea de cămătar, cârciumar, negustor, jidovii au fost numiţi lipitori. (fragment)

Studiu de specialitate – Optimizarea procesului de învățare din perspectiva părinților în perioada școlarității mici

Autor: înv. Brănișteanu Georgeta
Liceul Tehnologic Bîlteni

Dintotdeauna familia a fost apreciată ca fiind o importantă instituţie socială având în vedere multiplele funcţii pe care le îndeplineşte. Este hotărâtor rolul ei în formarea copilului pentru viaţă.
În domeniul instrucţiei şcoala îi asigură copilului pregătirea pentru activitatea profesională; în domeniul structurilor de bază ale personalităţii, fiecare individ evoluează pe baza moştenirii ereditare, iar din punct de vedere formativ, mai ales în domeniul moral caracterul şi conduita generală poartă amprenta climatului familial şi a influenţelor primare.
Cercetările psihologice şi pedagogice referitoare la contribuţia familiei în procesul de devenire a copilului ca adult situează funcţia biologică în prim plan. Ştiinţa a demonstrat valabilitatea acestei teze din două considerente la fel de importante, respectiv din punctul de vedere al perpetuării speciei cât şi din cel al calităţii potenţialului biologic, ca factor determinant în procesul constituirii şi organizării funcţiilor psihice. Evoluţia normală sau, dimpotrivă, aberantă se explică prin specificul elementelor primare de ordin biologic. (more…)

Studiu de specialitate – Educația ecologică la clasele primare

Autor: înv. Brănișteanu Georgeta
Școala primară Vlăduleni, com. Bîlteni, jud. Gorj

”Ecologia e o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură. Dar şi un legământ.” (Toma George Maiorescu)
A venit momentul când Omul trebuie să încheie pace cu Natura, o pace cu condiţii de reciprocitate pentru ”ambii combatanţi”. Astăzi omul trebuie să cunoască şi să folosească în mod raţional factorii mediului, resursele şi avantajele pe care le oferă acesta.
Realităţile demonstrează cu putere de convingere a faptelor că ”analfabetismul ecologic” conduce la o ignorare a problemelor deosebit de complexe ale protecţiei naturii sau chiar la manifestarea unui comportament ostil, iresponsabil faţă de mediu, cu efecte din ce în ce mai negative asupra stării acestuia. (more…)

Studiu de specialitate: Psihologia traumei – studiu de caz

Autor: prof. Turcu – Decu Daniela – Camelia
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Brăila

Elena, elevă în clasa a IX-a, pare la prima vedere o fată liniştită, care evită să vorbească.
Doamna dirigintă a pus la început comportamentul său ezitant pe seama faptului că la începutul clasei a IX-a elevii au nevoie, în funcție de particularitățile fiecăruia, de o oarecare perioadă de acomodare la noul colectiv. În timp, doamna dirigintă, din discuțiile avute cu Elena, a constatat următoarele: din cauza faptului că mama este plecată în Spania, ea a rămas în grija tatălui.
Numai că, acesta având grave probleme cu alcoolul, aceasta a profitat de lipsa de interes a acestuia pentru evoluţia sa şcolară şi, ca urmare, au început să se manifeste tulburări de comportament şi la învăţătură.
Descoperirea cauzelor generatoare:
– Elena nu are prieteni, nu socializează cu colegii de clasă și este tot timpul deprimată; (more…)

Descifrarea comportamentului școlar

Autor: prof. înv. primar Burdeți Onița
Școala Gimnazială Cepari, jud. Bistrița-Năsăud

„Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală, pentru viaţă, pentru tine şi pentru orişicine.” Nicolae Iorga
Există numeroase tipuri de învăţare în evoluţia unui individ. În mod treptat se dobândesc propriile trăsături şi direcţii ale personalităţii şi se construieşte o conştiinţă personală şi o filozofie mai mult sau mai puţin cuprinzătoare asupra vieţii.
Învăţarea presupune abilităţi, cunoştinţe, interese, trăsături, speranţe şi teamă, ură, iubire, simţ al umorului, cultură (Gibson). Învăţarea presupune concentrare, efort, atenţie sau interes. Capacitatea de învăţare creşte dacă aceste condiţii sunt prezente, iar dacă nu sunt prezente învăţarea este întâmplătoare. Participarea subiectului prin inteligenţă, atenţie, memorie se dovedeşte a fi decisivă în procesul de învăţare.
Inteligenţa (more…)

Trialog

Comunicat de presă                                                                                                                                                                                                             

Persoane de contact: Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu
Telefon: 0723.13.24.97;  0723.738.600
E-mail: klavier_art@hotmail.com
1 septembrie 2014

TRIALOG

Conceptul  muzical TRIALOG este o combinație unică de pian la patru mâini, cor și orchestră de instrumente neconvenționale, concept care va fi prezentat în trei concerte:

  • 25 septembrie 2014, orele 17:00, în incinta curții interioare a Muzeul Național al Țăranului Român din Șos. Kiseleff nr. 3, București, intrare liberă
  • 1 octombrie 2014, orele 18:00, la sala de spectacole ARCUB, din str. Batiștei nr. 14, București, intrare liberă
  • 17 octombrie 2014, orele 18:00, în Aula Palatului Cantacuzino a MuzeuluiNațional George Enescu din Calea Victoriei nr. 141, București, intrare liberă

Protagoniștii concertelor sunt Corul Regal, dirijor Răzvan Arthur Rădos, pianiștii Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu și Mini orchestra de copii Klavier Art.

TRIALOG-ul este dezvăluit muzical prin jocuri, dansuri, rapsodii și cântece din lumea copilăriei din creația compozitorilor George Enescu, Sabin Pautza, Alexandru Pașcanu, Ioan D. Chirescu, Georges Bizet  și Astor Piazzolla.

Proiectul cultural este finanțat de ARCUB  prin programul cultural București 555 al Primăriei Capitalei și este organizat de Asociația Klavier Art.

INVITATIE TRIALOG

Numărul 42 / septembrie 2014

data apariției: 22 septembrie 2014
Coordonator: prof. înv. primar Elena-Larisa Toma
Colaborator:
 înv. Georgeta Brănișteanu

Pentru numărul 43 / octombrie 2014, puteți trimite articolele până pe 17 octombrie*! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 44 al revistei, respectiv numărul pe luna noiembrie 2014. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Inflația diplomelor

Autor: prof. Simona Chiș
Liceul ”Alexandru cel Bun”, Botoșani

Îmi amintesc şi acum nedumerirea cu care aflam, de la o vreme, despre copiii vecinilor, că au obţinut, la un concurs oarecare: unul – premiul I, altul – premiul II, un altul – tot premiul I, şi mă întrebam câte premii s-au acordat şi cum de au ajuns toate în mica noastră localitate!? Apoi, curând, misterul s-a lămurit: tuturor concurenţilor care obţineau, de pildă, cel puţin 90 de puncte din 100 posibile, li se acorda premiul I. La fel, cei cu peste 80 de puncte obţineau premiul II ş.a.m.d. Probabil nu e fundamental greşit să se procedeze astfel, deşi e totuşi straniu să deţii o diplomă pentru premiul I, fiind în acelaşi timp depăşit de alte câteva zeci sau sute de contracandidaţi.
Fără a dori să par nostalgică, mă gândesc că era o vreme când premiul I se acorda celui mai bun elev sau concurent. Acea diplomă însemna ceva, iar posesorul ei era autorul unei performanţe remarcabile. Deţin şi eu, în palmaresul personal, câteva diplome cărora le atribui o valoare deosebită. Sunt, totuşi, incomparabil mai puţine decât au elevii silitori ai zilelor noastre. Diplome de participare, diplome speciale, diplome pentru frecventarea cursurilor, nesfârşite diplome cu menţiuni… (more…)

Notele la titularizare

Autor: prof. Simona Chiș
Liceul ”Alexandru cel Bun”, Botoșani

De multă vreme notele profesorilor la titularizare trezesc atenţia presei şi a publicului larg. Mai ales notele mici, prilej de critici dezlănţuite la adresa întregii tagme, dar şi a şcolii, văzându-se în aceasta o cauză a stării învăţământului, şi nu un simptom, cum este în realitate. Fiindcă toată lumea a avut sau are o legătură cu şcoala românească, toată lumea are ceva de spus – mai ales negativ – la adresa cadrelor didactice, contribuind regretabil la injustiţia ce-i are drept victime pe profesori.
Se poate cu uşurinţă constata că, între intelectualii ţării, profesorii reprezintă categoria cea mai defavorizată: au cea mai proastă salarizare, sunt lipsiţi de posibilitatea promovării, lucrează în condiţii de stres, nu au alternativa mediului privat sau a contractelor externe decât în foarte mică măsură (comparativ cu doctorii şi asistentele), nu primesc sporuri pentru orele suplimentare sau activităţile de week-end, sunt copleşiţi de birocraţie etc. Toţi aceşti factori au generat consecinţe importante: (more…)

Campionatul Național Ștafeta Munților – scurt bilanț

dsc_0035Ștafeta Munților fiind o competiție de turism sportiv, organizată la nivel național ce are drept scop crearea unui cadru organizatoric și competițional specific dezvoltării unor relații durabile între ONG-urile de tineret, turism sport și ecologic dar și grupurilor de persoane care doresc să participe la activități cu specific montan.

Campionatul Național Ștafeta Munților este la a III a ediție iar anul acesta are în componență șase etape organizate în diverse masive din România, fiind o competiție specializată, al cărei clasament general este alcătuit exclusiv din probe ce pot fi cuantificate obiectiv și în cadrul căreia concurenții au posibilitatea să participe la categoria corespunzătoare vârstei și nivelului de pregătire. (more…)